1/1
1/1

> ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Δημιουργικό

Ευχάριστο

Χρήσιμο

Αποτελεσματικό

Τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών μας πλαισιώνουν υπηρεσίες με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, όπως το Ιατρείο, η Βιβλιοθήκη, τα Κυλικεία, το Εστιατόριο, τα Σχολικά μας Λεωφορεία κλπ. 

Επίσης, η προσωπική Κάρτα Μαθητή – ID Card – και το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης – Learning Management System (L.M.S.) -  αποτελούν καινοτόμες υπηρεσίες που διευκολύνουν και οργανώνουν τη σχολική μας λειτουργία. 

Τέλος, οι κανόνες είναι απαραίτητοι σε κάθε κοινωνική ομάδα και δραστηριότητα όχι για να περιορίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας αλλά για να διασφαλίζουν το δικαίωμα του κάθε μαθητή στην απρόσκοπτη βελτίωση και ολόπλευρη καλλιέργεια των ικανοτήτων τους. 

Καινοτομούμε

στοχεύοντας

στην Αριστεία

  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,