Ιστορία Προσανατολισμού

Τα θέματα ήταν σε γενικές γραμμές σαφή, κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης αλλά η διαπραγμάτευσή τους απαιτούσε πολύ χρόνο.

 

Νομίζουμε ότι  για τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής θα έπρεπε να δοθεί η χρονολογία. Επίσης ο όρος "χαρακτηριστικά  των κομμάτων" είναι κάπως ασαφής. 


Τα παραθέματα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόησή τους.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Οι εικονικές διαδικτυακές «αίθουσες» διδασκαλίας επαναπροσδιορίζουν την οπτική μας για την εκπαίδευση;

April 13, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts