1/1

> EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΛΥΚΕΙΟ

… με μια Ματιά

Στο Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, εστιάζουμε στην ολόπλευρη και οργανωμένη προετοιμασία για την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις προσφέροντας ολοκληρωμένο και ενισχυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποδεικνύεται και από τις επιτυχίες των μαθητών σε σχολές υψηλής ζήτησης και πρώτης προτίμησης και βασίζεται στις μεθόδους, την οργανωτική ικανότητα και την εμπειρία των εκπαιδευτικών που προετοιμάζουν συστηματικά και προσεκτικά τους μαθητές μας.

Μέσα από τη στοχευμένη διδασκαλία, δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αποτελεσματική μεθοδολογία μελέτης. Παράλληλα, ενισχύουμε την εξωστρέφεια, τη βελτίωση της κοινωνικότητας και την ουσιαστική επαφή με τα πολιτιστικά δρώμενα, την ιστορία του λαού μας και την κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι μαθητές μας καλούνται να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν ποικίλες ευκαιρίες.

Επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι επιτυχίες μας όλα αυτά τα χρόνια, με ποσοστά που υπερβαίνουν το 95%. Οι τελειόφοιτοί μας επιτυγχάνουν σε σχολές υψηλής ζήτησης και μάλιστα, της πρώτης τους προτίμησης χάρη στην ολοκληρωμένη τους προετοιμασία και την υποστήριξη που τους παρέχουμε σε επίπεδο γνωστικό και κοινωνικο-συναισθηματικό. 

Πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Δίνουμε βαρύτητα στην κατανόηση των μαθημάτων, εφαρμόζουμε εξατομικευμένα μοντέλα μάθησης, αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία ως εργαλείο για την αφομοίωση σύνθετων επιστημονικών εννοιών. Η μάθηση εμπεδώνεται ως επί το πλείστον στο σχολείο, ενώ στα μη εξεταζόμενα Πανελλαδικώς μαθήματα, επιχειρείται η αφομοίωσή τους με ευχάριστο και διαλεκτικό τρόπο, ώστε οι μαθητές, κυρίως της Β΄ και Γ΄ Λυκείου να διαθέτουν το χρόνο τους για την ολόπλευρη εμπέδωση των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Κατευθύνσεις από την Α΄ Λυκείου

Οι μαθητές χωρίζονται ήδη από την Α΄ Λυκείου -ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους- σε πρακτική και θεωρητική κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό, τα τμήματα αποκτούν ομοιογένεια, ενισχύονται από φροντιστηριακές ώρες και εξασφαλίζουν εντατική και ολοκληρωμένη προετοιμασία. 

 

Ενισχυμένο Πρόγραμμα στο Λύκειο

Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου ενισχύεται το πρόγραμμά μας με επιπλέον διδακτικές ώρες ανάλογα τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση. Οργανώνεται με σύστημα η ύλη έτσι ώστε οι μαθητές μας να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 

Εισαγωγικό Πρόγραμμα για το International Baccalaureate (PRE-IB)

Στα Εκπαιδευτήριά μας, όσοι μαθητές της Α΄ Λυκείου ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το ΙΒ, μπορούν να ενταχθούν στο Εισαγωγικό Πρόγραμμα – PRE-IB. Οι μαθητές του PRE-IB παρακολουθούν μια σειρά τριών μαθημάτων IGCSE (τα οποία αποτελούν πιστοποιητικά γνώσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), παράλληλα με τα μαθήματα της Α΄ Λυκείου: Αγγλικά, Μαθηματικά και άλλο ένα μάθημα της επιλογής τους. Αν κάποιος μαθητής παρακολουθήσει το Εισαγωγικό Πρόγραμμα PRE-IB και στη Β’ Λυκείου, αποφασίσει ότι δε θέλει να φοιτήσει στο IB, μπορεί να συνεχίσει χωρίς κανένα πρόβλημα στη Β’ Λυκείου, δεδομένου ότι θα έχει παρακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα των Ελληνικών μαθημάτων της Α’ Λυκείου. 

Οι Ξένες Γλώσσες στο Λύκειο

Στο Λύκειο, ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών στις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Οι μαθητές του Λυκείου μπορούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Cambridge ESOL, του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Γκαίτε, τις ειδικές εξετάσεις πιστοποίησης IELTS και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 

Μεθοδολογία Μελέτης

Η Μεθοδολογία Μελετης περιλαμβάνει mind maps, διαγράμματα, δημιουργία πινάκων, υπογράμμιση, πλαγιότιτλους κλπ., παράλληλα με τη μελέτη των ίδιων των μαθημάτων. Επίσης, επισημαίνονται τα θετικά και αρνητικά σημεία της μελέτης κάθε μαθητή, καθώς και οι τρόποι βελτίωσής της. Παράλληλα, στη Γ΄ Λυκείου, γίνεται συζήτηση για το επερχόμενο άγχος των εξετάσεων και τη διαχείρισή του. 

 

Μεθοδολογίες

Οι μεθοδολογίες που εφαρμόζουμε προάγουν τις ικανότητες του 21ου αιώνα, την κριτική και ανακαλυπτική ικανότητα, τη δημιουργική σκέψη, την ομαδικότητα, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Διαθεματικότητα 

Οι διαθεματικές εργασίες εντάσσονται στο εβδομαδιαίο αναλυτικό μας πρόγραμμα και περιλαμβάνουν κατάλληλη θεματική ενώ παράλληλα, καλλιεργούν και ενισχύουν σταδιακά γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτόν, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από μια ανακαλυπτική δραστηριότητα που ψάχνει απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες. 

 

Project-Based Learning (PBL)

Το Project-Based Learning αποτελεί ένα μαθητο-κεντρικό εκπαιδευτικό μοντέλο, που δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να αποκτήσει ακαδημαϊκή γνώση και να αναπτύξει απαραίτητες δεξιότητες, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του σε προσεκτικά σχεδιασμένες ερευνητικές δραστηριότητες, δομημένες γύρω από αυθεντικά προβλήματα. 

 

Πιστοποιήσεις Δεξιοτήτων

​Το Λύκειο προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας για πιστοποιήσεις όχι μόνο για τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) αλλά και για τον εμπλουτισμό του μαθητικού βιογραφικού. 

Foundation Project Qualifications από την Assessment & Qualifications Alliance (AQA)

​Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος βρετανικός οργανισμός Assessment & Qualifications Alliance (AQA) και ειδικότερα, το πρόγραμμα Foundation Project Qualifications που προτείνει, παρέχει πιστοποίηση των ερευνητικών εργασιών (projects) σε 3 Επίπεδα. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού, οι μαθητές μας αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική, επαγγελματική ή/και  ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, και εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους με πιστοποίηση από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.

Student Leadership Accreditation (SLA)

​Οι μαθητές μπορούν να λάβουν την πιστοποίηση Student Leadership Accreditation – SLA (Πιστοποίηση Πολύπλευρης Ηγετικής Ικανότητας) για τη θετική επίδραση των δράσεών τους σε επίπεδο τάξης, σχολικής μονάδας αλλά και ευρύτερης κοινότητας. 

 

Associated Board of Royal School of Music

Ο αναγνωρισμένος βρετανικός φορέας πιστοποιεί μουσικές σπουδές σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Η πιστοποίηση αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στις αιτήσεις των μαθητών προς τα ξένα πανεπιστήμια. 

    

Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης «Στάση Ζωής»

Οι δράσεις του «Στάση Ζωής» στο Λύκειο περιλαμβάνουν συζητήσεις με τους μαθητές μας για την έννοια της αξίας και της κοινωνικής αρετής, διάφορες επισκέψεις σε χώρους και ιδρύματα για εθελοντική προσφορά, εξορμήσεις σε περιοχές με τραυματισμένο το φυσικό περιβάλλον, κλπ.

    

Μέντορας

Ο Μέντορας στηρίζει, «καθοδηγεί», χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τον μαθητή, συνεργάζεται στενά μαζί του για να τον βοηθήσει να ανακαλύψει και να αναδείξει τις ικανότητές του, δεν επιλύει προβλήματα, αλλά ως καλός ακροατής, ενθαρρύνει και κινητοποιεί τη σκέψη του παιδιού.

Καθηγητής Σύμβουλος

Ο θεσμός του Καθηγητή Σύμβουλου λειτουργεί σε κάθε τμήμα με σκοπό την καθοδήγηση, τη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών από τους μαθητές για συλλογικές δράσεις, την επίλυση προβλημάτων μέσα στην τάξη, τη σχέση των μαθητών μεταξύ τους κλπ. 

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Τ.Ε.Π.) προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας σε όλους τους μαθητές από τη Γ’ Γυμνασίου μέχρι τη Γ’ Λυκείου. 

 

Α’ Λυκείου:

Ανάλογα με την συναισθηματική τους ωρίμανση, οι μαθητές μας αποκτούν σταδιακά μια ευρύτερη γνώση των δεξιοτήτων τους και των στρατηγικών στη λήψη αποφάσεων, καθώς και μια κριτική στάση στη σύνθετη πληροφόρηση που δέχονται. 

 

Β’ & Γ’ Λυκείου και International Baccalaureate:

Με την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών, διευκολύνονται στη λήψη απόφασης, ώστε οι προσωπικοί τους στόχοι να γίνουν πιο συγκεκριμένοι σύμφωνα με τις προσωπικές τους δεσμεύσεις, την ενεργητική τους στάση στα μηνύματα που δέχονται και τις ταχύρρυθμες εξελίξεις στους διάφορους επαγγελματικούς τομεις. 

 

Το Τμήμα Σ.Τ.Ε.Π. επιδιώκει τη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, αναφέρεται και υποστηρίζει συγκεκριμένους ποικίλους ρόλους που οι μαθητές, ως ενήλικοι πολίτες, θα αναλάβουν στη ζωή τους. 

 

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης

Επίσης, στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων του Τμήματος για ευρύτερη πληροφόρηση και εξοικείωση με την αγορά εργασίας, διοργανώνεται και η  Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης, όπου προσκαλούνται σημαντικοί και διακεκριμένοι  επαγγελματίες από πολλούς χώρους.  

 

Ψυχολόγος

Η Ψυχολόγος συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα Μεθοδολογίας Μελέτης με ειδικές συνεδρίες στις τάξεις σχετικά με τη διαχείριση του άγχους των Πανελλαδικών Εξετάσεων και συζητά με τα παιδιά γύρω από θέματα της ηλικίας τους και των ειδικών τους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από το περιβάλλον τους, σχολικό και μη.

Το Πρόγραμμα «Εν Σώματι» στο Λύκειο

Το πρόγραμμα «Εν Σώματι» προωθεί την υγεία, την άθληση, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, μέσα από συντονισμένες δράσεις με σκοπό τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των μαθητών, την αύξηση ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα και την υποστήριξη των υπέρβαρων μαθητών να μειώσουν το βάρος τους. 

Η Φυσική Αγωγή στο Λύκειο

Το μάθημα Φυσικής Αγωγής έχει ως στόχο να βοηθήσει το μαθητή να τελειοποιήσει τις δεξιότητές του ώστε να συμμετέχει αποτελεσματικά σε φυσικές δραστηριότητες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες τακτικής στα ομαδικά αθλήματα, με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και ομαδικότητα. Οι μαθητές συμμετέχουν σε ενότητες αθλημάτων με μπάλα, σπορ ρακέτας και σε δράσεις ενδυνάμωσης με Αντιστάσεις, Βάρη, Λάστιχα, TRX, Αεροβική, STEP, ZUMBA. Οι μαθητές μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ κλπ. και να ασχοληθούν με αθλήματα στίβου καθώς και πλήθος άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, να χρησιμοποιήσουν το γυμναστήριο και το κολυμβητήριο. 

 

Συμμετοχή σε Πρωταθλήματα και Διοργανώσεις

Το Σχολείο μας πρωταγωνιστεί τόσο με τις σχολικές ομάδες όσο και με τον ΑΣΕΔ (Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα) στα αθλητικά πράγματα της χώρας μας. Στην ομάδα χάντμπολ και μπάσκετ συμμετέχουν σχεδόν κάθε χρόνο στην τελική φάση των πρωταθλημάτων και χαρίζουν στους αθλητές όχι μόνο εξαιρετικές συγκινήσεις αλλά και βαθμολογική ενίσχυση. 

 

«Δες τον Κόσμο… Αλλιώς»

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές μας σε θέματα διαφορετικότητας, εθελοντισμού και αλληλεγγύης μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις αθλητικού χαρακτήρα. 

 

Πολιτισμός

Επιδιώκουμε την  εξοικείωση των μαθητών μας με το λογοτεχνικό βιβλίο με σκοπό τη γλωσσική επάρκεια, την αυτογνωσία και την ανθρωπογνωσία. Προάγουμε τις καλές τέχνες, το θέατρο, τα εικαστικά με σκοπό τη δράση και εμπλοκή όλων των μαθητών μας, όχι μόνον όσων έχουν ταλέντο. Κατά τις μορφωτικές επισκέψεις μας, συνδυάζουμε τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε κάθε φορά με τον χώρο που επισκεπτόμαστε, υλοποιώντας διαθεματικές δράσεις. Στις πολυήμερες εκδρομές μας  επιλέγουμε τον τόπο για την ιστορικότητά του, τα μουσεία του, το οικολογικό του ενδιαφέρον.

 

Ομάδες

Οι Ομάδες, λειτουργούν μετά το τέλος του βασικού μας προγράμματος. Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 

Doukas Math Club για όσους μαθητές αγαπούν τα Μαθηματικά και θέλουν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του American Mathematics Competitions - AMC (Mathematical Association of America). 

 

Doukas Model United Nations Team για όσους μαθητές θέλουν να συμμετέχουν στις προσομοιώσεις των Συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών, Model United Nations.

 

​Ομάδα Επιχειρηματικότητας Νέων για όσους μαθητές θέλουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους στο ​πλαίσιο του διαγωνισμού «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση»  του «Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece». 

​​

Ομάδα Προγραμματισμού για όσους μαθητές θέλουν να μάθουν κώδικα και να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής.

​Doukas Formula 1 in Schools Team για όσους μαθητές θέλουν να συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Formula 1 in Schools. 

 

*Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί σας με αφορμή τις εγγραφές του σχολικού έτους που σας ενδιαφέρει. Τα εκπαιδευτήρια Δούκα δε θα κάνουν χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για άλλους σκοπούς ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή εταιρείες, εκτός αν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Οι ιστορίες που φιλοξενεί η σελίδα αυτή, αφορούν πραγματικές ιστορίες μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα πραγματικά ονόματα και πρόσωπα των μαθητών έχουν αντικατασταθεί με τυχαία.

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε

από κοντά!

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και το Τμήμα Ανάπτυξης & Εγγράφων, θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας ή εναλλακτικά καλέστε στο:

likeio_20x20_Cover.jpg
Telephone.jpg
  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,