1/3

> ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ / INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Το International Baccalaureate… με μια Ματιά

 

Το πρόγραμμα του «Διεθνούς Απολυτηρίου» (International Baccalaureate) ενσωματώνει και συνδυάζει στοιχεία από διάφορα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και προσφέρει την δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, ενώ παράλληλα τους προετοιμάζει για εξειδικευμένες σπουδές. Η ολοκληρωμένη μορφή και οι σύγχρονες μέθοδοι παιδαγωγικής που εφαρμόζει έχουν καθιερώσει διεθνώς Το ΙΒ DIPLOMA - «Διεθνές Απολυτήριο», ως ένα επαρκές κριτήριο εισαγωγής στα σημαντικότερα πανεπιστήμια όλου του κόσμου ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται σαν ισότιμο και αντίστοιχο του Εθνικού Απολυτηρίου.

Το International Baccalaureate απευθύνεται σε μαθητές που έχουν τελειώσει την Α΄ τάξη του Λυκείου και επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται κατά τα δύο τελευταία έτη της σχολικής φοίτησης και προετοιμάζει την εισαγωγή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

 

Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά και το αναλυτικό πρόγραμμα υπαγορεύεται από το International Baccalaureate Organisation (ΙΒΟ) της Γενεύης. Παρόλα αυτά όμως, οι σπουδαστές του ΙΒ μπορούν να λάβουν ισοτιμία Ελληνικού Απολυτηρίου Λυκείου με την οποία θεωρούνται απόφοιτοι Λυκείου. 

Στο ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα εφαρμόζουμε οργανωμένα προγράμματα μέσα από τα οποία επιτυγχάνουμε την εξατομικευμένη διδασκαλία των μαθητών μας, την εξοικείωση με τις εξεταστικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του ΙΒ και την πρακτική διδακτική σχετικά με τις τεχνικές και τους τρόπους σύνθεσης και ανάπτυξης ερευνητικών εργασιών. 

Tα Ποιοτικά μας Πλεονεκτήματα

 

Η φοίτηση στο ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία, που στόχο έχει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ακαδημαϊκών δυνατοτήτων των σπουδαστών μας.

 

Εκπαιδευτικό Ταξίδι στη Μ. Βρετανία με στόχο την εξοικείωση των μαθητών μας με τις πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό. το πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις σε μια σειρά από πανεπιστημιακά ιδρύματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων έτσι ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές μας μια καλύτερη εικόνα που θα τους διευκολύνει στην επιλογή τους .

 

Εργασιακή Εμπειρία για όσους μαθητές επιθυμούν να εργασθούν σε αντικείμενο παρεμφερές με αυτό που θα σπουδάσουν. Η εργασιακή εμπειρία εμπλουτίζει και ισχυροποιεί την αίτηση των υποψηφίων στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, δίνοντας στους αποφοίτους μας ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

 

Σύμβουλος Καθηγητής – Tutor για κάθε μαθητή. Στις συναντήσεις τους συζητούνται θέματα αποτελεσματικότητας μελέτης, διαχείρισης άγχους και time management καθώς και θέματα που αφορούν στις επιδόσεις, τους ακαδημαϊκούς στόχους και το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους. 

 

Μελέτη στο Σχολείο – Study Periods με στόχο την ολοκλήρωση μέρους της εργασίας στο σχολείο αντί για το σπίτι, με τρόπο οργανωμένο και με την επίβλεψη των καθηγητών . 

 

Υποβολή Αιτήσεων προς τα ξένα πανεπιστήμια από εξειδικευμένους συμβούλους και ανάλογα με τη χώρα και τη διαδικασία που προβλέπει το κάθε πανεπιστήμιο. Οι σύμβουλοί μας λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του κάθε υποψήφιου, προσφέρουν βοήθεια για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια Oxford και Cambridge της Μ. Βρετανίας και Ivy League των Η.Π.Α. και προγραμματίζουν προσομοιώσεις συνεντεύξεων (Mock interviews). Τέλος, παρέχουν πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της αίτησης μέχρι την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.  

 

Επιτυχίες στα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

 

Με ποσοστό που αγγίζει, τα τελευταία χρόνια, το 100%, οι επιτυχίες των σπουδαστών μας αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 75% των παιδιών επιτυγχάνουν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής. 

 

Οι σπουδαστές του ΙΒ εισάγονται κάθε χρόνο σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής όπως: Oxford University, Cambridge University, Princeton, Imperial college of London, UCL, City University London, Queen Mary University of London,  University of Edinburgh, University of Brighton, University of Westminster, University of Surrey, University of Reading, London College of Fashion, Central St. Martins, Glasgow School of Art, New York University,  Northeastern University-Boston, Musicians Institute-Hollywood, κλπ.

 

Το Εισαγωγικό Πρόγραμμα του ΙΒ στην Α’ Λυκείου: το PRE-IB

Στο ερώτημα ΙΒ ή Γενικό Λύκειο έρχεται να δώσει απάντηση το PRE-IB . Πρόκειται για ένα προπαρασκευαστικό για το ΙΒ τμήμα που έχουμε δημιουργήσει στο σχολείο μας, το οποίο  λειτουργεί παράλληλα με την Α’ Λυκείου και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν ταυτόχρονα και τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα. 

 

Τα οφέλη του PRE-IB

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την εκπαιδευτική φιλοσοφία του International Baccalaureate, δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους και αποφασίζουν, με βάση την εμπειρία τους από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εάν επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΙΒ.  Σημαντική βοήθεια στην απόφασή τους προσφέρει το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΤΕΠ) του σχολείου μας. 

    

Το πρόγραμμα του PRE-IB

Παράλληλα με τα μαθήματα της Α’ Λυκείου, οι μαθητές παρακολουθούν και 3 μαθήματα IGCSE τα οποία αποτελούν πιστοποιητικά γνώσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν δύο αντικείμενα κοινά για όλους (Αγγλικά και Μαθηματικά) και ένα ακόμη  μάθημα επιλογής ανάλογα με τον πανεπιστημιακό κλάδο σπουδών που θέλουν να ακολουθήσουν.

 

Πιστοποίηση

Όποιος μαθητής επιθυμεί, μπορεί, για τα 3 αυτά μαθήματα του PRE-IB, να λάβει την πιστοποίηση IGCSE από τον αναγνωρισμένο φορέα EDEXCEL-Pearson που εμπλουτίζει το βιογραφικό του και ενισχύει την αίτησή του προς τα ξένα Πανεπιστήμια. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΒ

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα στο ΙΒ βασίζεται σε καλά οργανωμένο σχεδιασμό και στην πολυετή εμπειρία καταρτισμένων εκπαιδευτικών τόσο στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων όσο και στην σωστή καθοδήγηση των σπουδαστών μας κατά την υποβολή των αιτήσεών τους στα ξένα πανεπιστήμια. Η απόκτηση του διπλώματος του ΙΒ είναι ένα πολύ ισχυρό εφόδιο στα χέρια των υποψηφίων όταν «κτυπούν» τις πόρτες των Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Και αυτό, διότι η φοίτηση στο ΙΒ τους προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΒ αποτελείται από έξι κύκλους μαθημάτων που προσφέρονται σε 2 επίπεδα (Higher Level και Standard Level) και από ορισμένες επιπλέον υποχρεώσεις (Extended Essay, Theory of Knowledge, Creativity-Action-Service).

 

Προσφερόμενα Μαθήματα:

- Modern Greek A: Language and Literature HL/SL

- English B HL/SL

- Italian ab initio SL

- French B

- German B

- Business SL

- Economics HL

- History HL/SL

- Psychology HL/SL

- Information Technology in a Global Society HL/SL

- Biology HL/SL

- Chemistry HL/SL

- Physics HL/SL

- Sports Exercise and Health Science SL

- Computer Science HL/SL

- Mathematics HL/SL

- Mathematics: Analysis & Approaches HL (First Assessment 2021)
- Mathematics: Applications and Interpretation SL (First Assessment 2021)

- Mathematical Studies SL

- Visual Arts HL/SL

- Music HL/SL

 

Η Διαχείριση Σταδιοδρομίας στο ΙΒ

 

Το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Τ.Ε.Π.) του Σχολείου μας έχει ως βασικό σκοπό στο ΙΒ να διευκολύνει τη λήψη απόφασης, ώστε οι προσωπικοί στόχοι των μαθητών να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Η προσωπική δέσμευση και η ενεργητική στάση στα μηνύματα που δέχονται, καθώς και οι ταχύρρυθμες εξελίξεις και οι μελλοντικοί επαγγελματικοί ρόλοι, είναι άξονες στους οποίους δίνεται μεγάλη έμφαση.

#ProudtoBeIB

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις του International Baccalaureate, όλοι οι μαθητές ΙΒ μας είχαν σοβαρούς λόγους να πανηγυρίζουν:
 

  • 100% έγιναν δεκτοί σε κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού

  • 80% θα φοιτήσουν σε σχολές της πρώτης τους επιλογής

  • 52% αρίστευσαν (βαθμολογία 38+ με άριστα το 45)

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα Πανεπιστήμια που θα υποδεχτούν σύντομα τους μαθητές μας είναι:
 

Στη Μεγάλη Βρετανία: Imperial College London, UCL, King's College London, Queen Mary, University of Edinburgh, University of Bristol, St Andrews University, Cardiff University, Manchester, Oxford Brookes, University of Warwick, University of Leeds, University of Bath, Exeter, Newcastle, Bath, Sussex, Glasgow, Leeds, Manchester school of Art, Sheffield, York, Durham, Strathclyde and City
 

Στην Ολλανδία: Leiden University , Erasmus University of Rotterdam , University of Groningen

Στην Ιταλία: Bocconi University

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και το Τμήμα Ανάπτυξης & Εγγράφων, θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας ή εναλλακτικά καλέστε στο:

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Telephone.jpg
  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,