1/2

> EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ

...με μια ματιά

Στο Γυμνάσιο, με δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν 

 • πώς να αποκτούν γνώσεις βιωματικά και διαθεματικά με σύγχρονες μεθοδολογίες,  

 • πώς να αναπτύσσουν τη διερευνητική και συνθετική τους ικανότητα και να λαμβάνουν σχετικές πιστοποιήσεις, 

 • πώς να αποκτούν αυτοδύναμες τεχνικές μάθησης για να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο και το περιεχόμενο της σχολικής εργασίας μέσα από τη Μεθοδολογία Μελέτης,

 • πώς να εξερευνούν τις δεξιότητές τους και να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους μέσα από τους Ομίλους και τις Ομάδες,

 • πώς να εξοικειώνονται με έννοιες όπως ο πολιτισμός, η διαφορετικότητα, ο σεβασμός και η ευαισθησία σε κοινωνικά προβλήματα με το πρόγραμμα «Στάση Ζωής»,

 • πώς να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις κλίσεις τους με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό για να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση στο Λύκειο. 

 

Πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στο Γυμνάσιο βασίζεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στον δικό μας Καταστατικό Μαθησιακό Χάρτη, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό άξονα του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού και περιγράφει πώς εξελίσσεται σταδιακά ένα μάθημα, από τάξη σε τάξη αλλά και από βαθμίδα σε βαθμίδα. Στο Γυμνάσιο, προσφέρουμε στο μαθητή ένα διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα εξής: 

 • Ενισχυμένη διδασκαλία Αγγλικών

 • Ενισχυμένη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας - Γαλλικών ή Γερμανικών

 • Ενισχυμένη διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής

 • Πρόγραμμα υλοποίησης Διαθεματικών Εργασιών (Project Based Learning)

 • Πρόγραμμα των Ομίλων με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων

 

Ενισχυμένα Αγγλικά

Τα Αγγλικά είναι η βασική μας ξένη γλώσσα και διδάσκεται σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος Content & Language Integrated Learning (CLIL) και με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα, στα Αγγλικά διδάσκονται επιπλέον μαθήματα όπως η Μουσική, τα Digital Skills (Coding – Robotics), η Τεχνολογία, το STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics), η Οικιακή Οικονομία και οι Ερευνητικές Εργασίες.

 

Χωρισμός σε Επίπεδα Ικανότητας

Οι μαθητές χωρίζονται σε Επίπεδα Ικανότητας στο μάθημα των Αγγλικών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογένεια της ομάδας και να οργανώνεται η προετοιμασία για την κατάκτηση των διπλωμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με τους προσωπικούς ρυθμούς του κάθε παιδιού. 

 

Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας

Η προετοιμασία για την απόκτηση πιστοποίησης στα Αγγλικά γίνεται στην τάξη και χωρίς ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο. Το Σχολείο μας είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο του Cambridge ESOL και συνεπώς, οι μαθητές μας δίνουν εξετάσεις σε οικείο περιβάλλον. 

 

Προσομοίωση Εξετάσεων (Mock Test)

Η Προσομοίωση Εξετάσεων (Mock Test) δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κάτω από πραγματικές συνθήκες εξετάσεων και να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα το άγχος τους. 

 

Δεύτερη ξένη γλώσσα – Γαλλικά ή Γερμανικά

Η δεύτερη ξένη γλώσσα – Γαλλικά ή Γερμανικά – διδάσκεται εντατικά με στόχο την κατάκτηση πιστοποιήσεων, αποκλειστικά με την προετοιμασία που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομοιογενείς ομάδες (Επίπεδα Ικανότητας) για την κατάκτηση των διπλωμάτων πιστοποίησης με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τους προσωπικούς τους ρυθμούς. Και στη δεύτερη ξένη γλώσσα πραγματοποιείται προσομοίωση εξετάσεων (Mock Test). Το Σχολείο μας συνεργάζεται με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Institut Français d’Athènes) και το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe Institut) και παρέχει όλες τις πιστοποιήσεις που προσφέρονται και στις δύο γλώσσες.

 

Digital Skills (Coding – Robotics)

Επειδή οι Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital Skills) θεωρούνται σήμερα απαραίτητες, μαζί με τη γραφή και την ανάγνωση, έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας τη συγγραφή κώδικα και τη Ρομποτική με βασικές έννοιες εντολών, αλγορίθμων και κινήσεων, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου μας.

 

Μεθοδολογία Μελέτης

Η Μεθοδολογία Μελέτης αποβλέπει στην κατανόηση των βασικών εννοιών του μαθήματος στην τάξη και στην αξιοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων στο σπίτι, μέσω της σωστής διαχείρισης του σχολικού χρόνου και των μαθησιακών στόχων. Οι μαθητές αναπτύσσουν τρόπους αποτελεσματικότερης κατανόησης και σύνταξης κειμένων, μαθαίνουν τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και τεχνικές προσέγγισης των θεωρητικών μαθημάτων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση και μελέτη.

 

Μεθοδολογίες

Συνεχίζοντας τις Μεθοδολογίες που έχουν ξεκινήσει ήδη από το Νηπιαγωγείο, οι μαθητές του Γυμνασίου μας, μέσα από εναλλακτικούς και καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας, βιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό, αναπτύσσοντας παράλληλα Ικανότητες 21ου Αιώνα. 

Διαθεματικότητα 

Η Διαθεματικότητα εντάσσεται στο εβδομαδιαίο αναλυτικό μας πρόγραμμα με κατάλληλη θεματική. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από μια ανακαλυπτική δραστηριότητα που ψάχνει απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες. Το θέμα του κάθε project προσεγγίζεται διεπιστημονικά από τα μέλη της ομάδας και σύμφωνα με συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας. 

 

Project-Based Learning (PBL)

Το Project-Based Learning, βασίζεται στην εκπόνηση διαθεματικών-ερευνητικών εργασιών που δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να αναπτύξει απαραίτητες δεξιότητες, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του σε προσεκτικά σχεδιασμένες ερευνητικές δραστηριότητες, δομημένες γύρω από αυθεντικά προβλήματα. Η μεθοδολογία αυτή προωθεί την αναζήτηση και  την αξιολόγηση πληροφοριών, τη διαπραγμάτευση ιδεών, το σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, την ανάπτυξη παραδοτέων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαθεματικής/ερευνητικής εργασίας σε κοινό. 

 

Δεξιότητες Παρουσίασης (Presentation Skills)

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εφόδιο ζωής καθώς συμβάλλει στη σωστή διαχείριση της γνώσης, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την επικοινωνία στη μητρική και ξένη γλώσσα, τη μαθηματική σκέψη κλπ. Παράλληλα, προάγει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τα μέλη της ομάδας μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοσεβασμού. 

 

«Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1 -  Ένας Υπολογιστής ανά Μαθητή» (1:1 Computing)

Σύμφωνα με το «Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1 – Ένας Υπολογιστής ανά Μαθητή (1:1 Computing)»,  ο Μαθητικός Υπολογιστής αξιοποιείται στην τάξη ως επικουρικό εργαλείο μάθησης που περιλαμβάνει εποικοδομητικές μαθησιακές δραστηριότητες μέσα από διαδραστικά βιβλία,  πλούσιο ψηφιακό υλικό, ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης κλπ. Τα οφέλη από την αξιοποίηση του Μαθητικού Υπολογιστή είναι πολλαπλά: τα παιδιά παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή ένα μάθημα που δεν είναι καθόλου μονότονο, εμπεδώνουν τη γνώση, μειώνουν το χρόνο μελέτης στο σπίτι, αυτενεργούν, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν κλπ. 

 

Πιστοποιήσεις Δεξιοτήτων

​Το Γυμνάσιο προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα προετοιμασίας για πιστοποιήσεις όχι μόνο στις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) αλλά και για την κατάκτηση συγκεκριμένων Ικανοτήτων 21ου Αιώνα προκειμένου να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια παγκοσμίως. 

 

Foundation Project Qualifications από την Assessment & Qualifications Alliance (AQA)

​Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος βρετανικός οργανισμός Assessment & Qualifications Alliance (AQA) και ειδικότερα, το πρόγραμμα Foundation Project Qualifications που προτείνει, παρέχει πιστοποίηση των ερευνητικών εργασιών (projects).  ​Το σχολείο μας παρέχει και τα 3 Levels του προγράμματος αυτού. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού, οι μαθητές μας αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική ή/και  ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, αποκτούν εμπειρία σε νέους τομείς και μεθόδους μελέτης, αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους με πιστοποίηση από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.

 

Student Leadership Accreditation (SLA)

​Η πιστοποίηση Student Leadership Accreditation – SLA (Πιστοποίηση Πολύπλευρης Ηγετικής Ικανότητας) επιβραβεύει δράσεις που έχουν θετική επίδραση σε τρεις βασικούς άξονες: Developing Myself, Contributing to my Community και Working with Others. Αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης αφορά αποκλειστικά τα μέλη του βρετανικού οργανισμού Special Schools and Academies Trust (SSAT) στον οποίο ανήκει και το Σχολείο μας. Ο SSAT αποτελεί ένα μεγάλο δίκτυο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χιλιάδες μέλη σε όλο τον κόσμο με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις. 

 

Associated Board of Royal School of Music

​Πρόκειται για αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα πιστοποίησης μουσικών σπουδών. Απευθύνεται στα παιδιά που μελετούν ένα οποιοδήποτε μουσικό όργανο και επιθυμούν να λάβουν σχετική πιστοποίηση σε διάφορα επίπεδα, η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί στις αιτήσεις τους προς τα ξένα πανεπιστήμια. 

 

Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης «Στάση Ζωής»

Το πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης «Στάση Ζωής» υλοποιείται στο Γυμνάσιο με ποικίλες δράσεις βιωματικού χαρακτήρα. Στόχο έχει την αυτοβελτίωση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τον αλληλοσεβασμό, τη συνεργατικότητα, τη διαχείριση της αποτυχίας αλλά και της επιτυχίας, την κατανόηση της αξίας των κανόνων, την ανιδιοτέλεια κλπ. Οι δράσεις του «Στάση Ζωής» περιλαμβάνουν συζητήσεις με τους μαθητές μας γύρω από αξίες όπως το καλό, το αληθινό, η εντιμότητα κλπ, εθελοντική προσφορά, εξορμήσεις σε περιοχές με τραυματισμένο το φυσικό περιβάλλον, κλπ.

 

Μέντορας

Προσεγγίζουμε εξατομικευμένα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών με ενδιαφέρον και  σεβασμό στην ατομικότητά τους. Ο Μέντορας πραγματοποιεί προσωπικές συναντήσεις με τον κάθε μαθητή. Συμβουλεύει,  εμψυχώνει,  στηρίζει, καθοδηγεί και σχεδιάζει μαζί του την υλοποίηση των ακαδημαϊκών και κοινωνικο-συναισθηματικών του στόχων.  Δεν πρόκειται για έναν τυπικό ρόλο συμβούλου καθηγητή, αλλά για μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης ενός ατόμου. 

 

Καθηγητής Σύμβουλος

Ο θεσμός του Καθηγητή Σύμβουλου λειτουργεί σε κάθε τμήμα με σκοπό την καθοδήγηση, τη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών από τους μαθητές για συλλογικές δράσεις, την επίλυση προβλημάτων μέσα στην τάξη, τη σχέση των μαθητών μεταξύ τους κλπ. 

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Τ.Ε.Π.) ακολουθεί τις σύγχρονες αντιλήψεις στα θέματα της «διαχείρισης σταδιοδρομίας» και είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένες συμβούλους – ψυχολόγους.  Η συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών ξεκινά στη Γ’ Γυμνασίου με στόχο την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό τους σε θέματα προσωπικότητας, δεξιοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, συμβουλευτική και ομάδες εκπαιδευτικής πληροφόρησης, επιδιώκεται η καλύτερη στήριξη και ανάπτυξη ενός αρχικού σχεδιασμού της σταδιοδρομίας των μαθητών. 

 

Ψυχολόγος

Η ψυχολόγος εστιάζει ακριβώς στο σημείο που υπάρχει συναισθηματική φόρτιση και προσπαθεί να παρέμβει, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά ως εξωτερικός παράγοντας. Παράλληλα, επισκέπτεται τις τάξεις για να συζητήσει διάφορα θέματα με τα παιδιά και συχνά, δρα επικουρικά σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες διαφόρων μαθημάτων στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Επίσης, δρα επικουρικά και υποστηρίζει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε θέματα τεχνικών μελέτης με ειδικά σεμινάρια.

 

Η Φυσική Αγωγή στο Γυμνάσιο

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο και περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϊ και παραδοσιακούς χορούς. Ο μαθητής βελτιώνει την ποιότητα εκτέλεσης των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, αναπτύσσει βασικές γνώσεις τεχνικής και τακτικής και συμμετέχει στην αγωνιστική τους μορφή. Επίσης, όσοι μαθητές έχουν ταλέντο στα διάφορα αθλήματα, προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να συμμετέχουν σε εσωτερικά πρωταθλήματα αλλά και στις Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων (Α.Σ.Ι.Σ.).  Παράλληλα, οι ομάδες μας, με επίλεκτους αθλητές, προετοιμάζονται συστηματικά από το Γυμνάσιο για τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα. 

 

Το Πρόγραμμα «Εν Σώματι» στο Γυμνάσιο

Με το πρόγραμμα αυτό, προωθούμε την υγεία, την άθληση, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, με σκοπό τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των μαθητών, την αύξηση ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα και την υποστήριξη των υπέρβαρων μαθητών. 

«Δεν Καπνίζω, Γυμνάζομαι»

Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου συμμετέχουν ενεργά στη δράση «Δεν Καπνίζω, Γυμνάζομαι» που συντονίζουν οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε ένα σοβαρό πρόβλημα της εποχής – το κάπνισμα.

«Δες τον Κόσμο… Αλλιώς»

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα διαφορετικότητας, εθελοντισμού και αλληλεγγύης μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις αθλητικού χαρακτήρα. 

 

Πολιτισμός

Ανάλογα με το θέμα που πραγματευόμαστε στα διάφορα μαθήματα και τις διαθεματικές εργασίες, υλοποιούμε αντίστοιχες μορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία, ιδρύματα πολιτισμού, θέατρα, πραγματοποιούμε ειδικές εκδηλώσεις στο Θέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δαΐς που αφορούν είτε σε επετειακά αφιερώματα είτε σε θέματα ευρύτερου πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 

Όμιλοι και Ομάδες

Οι Όμιλοι λειτουργούν στο πλαίσιο του βασικού μας προγράμματος καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας που αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένους θεματικούς κύκλους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους εξής: Εικαστικά, Παιχνίδια Γνώσεων, Κατασκευές, Action Aid, Cine Club, Digital Media Lab, Λογοτεχνικό Εργαστήρι, Μαθηματικά, Θέατρο, Ιστορία Τέχνης, Ρεπόρτερς, Debate κλπ. Αντίστοιχα οι Ομάδες, λειτουργούν σε απογευματινή βάση. Ενδεικτά αναφέρουμε:

Doukas Math Club για μαθητές που θέλουν να διευρύνουν τις μαθηματικές τους γνώσεις και να προετοιμαστούν για τους διαγωνισμούς του Kangaroo, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του American Mathematics Competitions - AMC (Mathematical Association of America). Το Σχολείο μας είναι Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο του διεθνούς διαγωνισμού Kangaroo αλλά και του American Mathematics Competition. 

 

Doukas Model United Nations Team για μαθητές που θέλουν να ​διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από θέματα της παγκόσμιας επικαιρότητας συμμετέχοντας στις προσομοιώσεις Συνεδρίων των Ηνωμένων Εθνών. 

 

​Όμιλος Κοινωνικής Καινοτομίας – Doukas Ecomobility Team για μαθητές ευαισθητοποιημένους σε θέματα οικολογικής μετακίνησης με σκοπό την αναζήτηση λύσεων και την αλλαγή συμπεριφορών.     

​Ομάδα Προγραμματισμού για μαθητές που θέλουν μάθουν κώδικα και να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής.

​Doukas Formula 1 in Schools Team για μαθητές που θέλουν να συμμετάσχουν στον​Παγκόσμιο Διαγωνισμό Formula 1 in Schools.

 

Καλλιτεχνική Ομάδα για όσους θέλουν να μάθουν σύγχρονες τεχνικές, graffiti, special video effects, φωτογραφία κλπ.

 

Θεατρική Ομάδα για όσους μαθητές θέλουν να βελτιώσουν τα εκφραστικά τους μέσα. 

 

Απογευματινά Προγράμματα

Μετά το τέλος του βασικού μας προγράμματος και μέχρι τις 4 μ.μ. πραγματοποιούνται Απογευματινά Προγράμματα που περιλαμβάνουν Αθλητισμό, Μουσική, Γαλλικά και Γερμανικά (επιπλέον του εβδομαδιαίου βασικού προγράμματος). 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και το Τμήμα Ανάπτυξης & Εγγράφων, θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας ή εναλλακτικά καλέστε στο:

Θα χαρούμε πολύ

να σας γνωρίσουμε

από κοντά!

*Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί σας με αφορμή τις εγγραφές του σχολικού έτους που σας ενδιαφέρει. Τα εκπαιδευτήρια Δούκα δε θα κάνουν χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για άλλους σκοπούς ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή εταιρείες, εκτός αν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Οι ιστορίες που φιλοξενεί η σελίδα αυτή, αφορούν πραγματικές ιστορίες μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα πραγματικά ονόματα και πρόσωπα των μαθητών έχουν αντικατασταθεί με τυχαία.

EntypoGymnasio_20x20_COVER.jpg
Telephone.jpg
 • Twitter Clean
 • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,