1/1
1/1

> ΕΜΕΙΣΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Γνώσεις

Δεξιότητες

Αξίες

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό τομέα δραστηριοποίησής μας. Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα, οργανώνουμε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου μας και άλλων σχολείων, μελετάμε τη διεθνή βιβλιογραφία, επισκεπτόμαστε διεθνείς πρότυπους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εκπονούμε έρευνες για εκπαιδευτικές καινοτομίες.

Νέα του τμήματος

HOTELERÍA


• Con los sistemas inteligentes de dilución podes promover una limpieza rápida y eficaz.

• Los carros hoteleros promueven una buena imagen a tu establecimiento.

• Evite manchas y olores utilizando productos específicos.
SALUD


• El uso correcto del producto químico previene las infecciones hospitalarias.

• Combatí las bacterias multi resistentes como la Clostridium Difficile utilizando productos de amplio espectro.

• El uso correcto de trinomio de la limpieza (químico, mano de obra y equipamientos) garantiza áreas limpias y desinfectadas.
INDUSTRIA


• Evita caídas causadas por materiales como aceites, solventes, residuos de producción manteniendo tu entorno limpio.

• Para la limpieza de maquinarias debes utilizar las protecciones correspondientes.

• Los productos químicos siempre deben tener la orientación de un técnico especializado para un uso adecuado.

• Exigir siempre las documentaciones legales y técnicas del químico de uso.
CORPORATIVO


• La limpieza adecuada y el cuidado de los mobiliarios son importantes para alargar la vida útil de los mismos.

• Que los pisos brillen es escencial para la buena imagen de tu oficina, utiliza siempre el producto adecuado para ellos.

• El uso adecuado de un limpiador de vidrio previene manchas inadecuadas (marcas de agua).
GASTRONOMÍA


• Mantén siempre limpias las mesadas y los pisos de tu cocina, así evitarás la proliferación de gérmenes y bacterias.

• La desinfección correcta de las manos y de los alimentos previene infecciones alimenticias.

• La cocina debe estar alejada de grandes contaminantes como los tachos y contenedores de basura.

• No te olvides que tus basureros deben tener tapas y pedal, así evitas el contacto.

• Para un buen resultado de higiene y limpieza es importante contar con POP (Procedimiento Operacional Padrón).

Ερευνητικά Έργα:

 • STEAME - Guidelines for Developing and Implementing STEAME Schools (2019-2021, 24 months, coordinator: Kypriaki Mathimatiki Etaireia)

 • STEAMitUP - STEAMitUP: Preparing teachers and students for a digital world (2019-2021, 24 months, coordinator: Lancaster and Morecambe College)

 • E-I-STEAM – Educational Info-graphics for STEAM (2019-2021, 24 months, coordinator: Zespol Szkol Ksztalcenia Ustawicznego w Krosnie)

 • Shiftingwalls - #shiftingWalls - European history through the eyes of the young (2019-2021, 24 months, coordinator: Kulturring In Berlin EV)

 • DALDIS - Digital Assessment for Learning informed by Data to motivate and incentivise students (2019-2022, 36 months, coordinator: Dublin City University)

 • FOOD-AWARE - Training materials and visual learning tools for early education on environmental sustainability and responsible food consumption (2018-2020, 24 months, coordinator: Doukas School)

 • TAO - Tackling Adolescent Obesity and Promoting Inclusion through Nutrition Trainings for Disadvantaged Youth (2018 -2021. 30 months, coordinator: Safe Food Advocacy Europe)

 • L-CLOUD - Developing Tomorrow's Cloud Education Leaders (2018-2020, 24 months, coordinator: European Association of Career Guidance)

 • SLIDEshow - Showcasing Self-regulated Learning Implemented through Data-driven Education (2017-2020, 34 months, coordinator: Vrije Universiteit Brussel) 

 • EL-STEM - Enlivened Laboratories within STEM Education – Motivating EU students to choosing STEM studies & careers and improving their performance in courses related to STEM education
  (2017-2020, 30 months, coordinator: Open University of Cyprus)

 • COMMIX: Empowering Literacy in Adolescents through Creative Engagement with Comics (COMMIX), Erasmus+, (2016-2018, 24 months, coordinator: Institute of Technology and Development (ITD) Foundation)

 • iRead: Infrastructure And Integrated Tools For Personalized Learning Of Reading Skill, Horizon 2020, (2017-2020, 42 months, coordinator: University College London)

 • Boys Reading: Supporting Boys Reading Habits, Erasmus+, (2014-2016, 24 μήνες, ανάδοχος: University of Split)

 • MakeWorld: Learning Science through Computational Thinking, Erasmus+, (2014-2016, 24 μήνες, ανάδοχος: University of Deusto)

 • Game-It: Platform for semantic knowledge management and development of interactive educational scenarios using advanced multi-user gaming technologies, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας - ΠΑΒΕΤ 2013, (2014-2015, 17 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • School on the Cloud (SoC): Connecting Education to the Cloud for Digital Citizenship, Lifelong Learning Programme, ΚΑ3 ICT Networks (2014-2016, 36 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • FAMICO: Family Career Compass - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci (2014-2015, 24 μήνες, ανάδοχος: Społeczna Akademia Nauk University)

 • GeoCapabilities 2: Teachers as Curriculum Leaders, Lifelong Learning Programme, Comenius (2014-2016, 36 μήνες, ανάδοχος: Institute of Education, University of London)

 • CLASHE - Continuous Learning Anywhere within a collaborative, knowledge Sharing and Enjoyable context, Lifelong Learning Programme, (2012-2014, 24 μήνες, ανάδοχος: Exodus)

 • Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης, ΟΑΕΔ (2011-12, 12 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • VILL@GE: VirtuaL Langu@GE Learning through Edutainment Activities, Lifelong Learning Programme (2009-2010, 24 μήνες, ανάδοχος: Exodus)

 • EYEManager: European Young Energy Manager Championship, Intelligent Energy - Europe  (2008-2011, 30 μήνες, ανάδοχος: Agenzia per l` Energia - Perugia)

 • MW-TELL: Mobile and Wireless Technologies for Technology-Enhanced Language Learning, Leonardo da Vinci Sectoral Programme (2008-2010, 24 μήνες, ανάδοχος: ΕΚΕΤΑ)

 • Τάξη του Μέλλοντος, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" - ΠΑΒΕΤ 2005 (2006-2007, 18 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • E-LAND: Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο, E-learning (2003-2005, 18 μήνες, ανάδοχος: ΙΠΕΤ)

 • ΟΛΥΜΠΙΟΔΡΟΜΙΕΣ: Ολυμπιοδρόμοι στην Άθληση και τον Πολιτισμό, Προγράμματα "Ολυμπιακής Παιδείας" 2002-2004, ΥπΕΠΘ (ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα, Γυμνάσιο Ερμιόνης, 5ο και 6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου)

 • ΚΟΡΑΗΣ: Καινοτόμο Ελληνο-Αγγλικό Ηλεκτρονικό Λεξικό 100.000 Λημμάτων, ΕΠΕΤ ΙΙ (2000-2001, 24 μήνες, ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Πατρών)

 • Πανόραμα: Σύστημα Έξυπνης Αναζήτησης και Εξόρυξης από Βάσεις με Οπτικοακουστικά Δεδομένα, ΕΠΕΤΙΙ (1999-2001, 24 μήνες, ανάδοχος: Ερευνητικό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

 • ΙΡΙΣ: Η Τέχνη των Μαθηματικών και τα Μαθηματικά της Τέχνης, Ναυσικά - ΕΠΕΑΕΚ (1999-2000, 12 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ: Σύστημα Συγγραφής και Διδασκαλίας Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως, ΠΕΠΕΡ ΕΠΕΤ ΙΙ (1996-2000, 30 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • Κριτίας: Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητών Μέσω Υπολογιστή, Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης - ΣΕΠΠΕ 1994-1999 (1999, 9 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • NETLOGO: The European Educational Interactive Site, Educational Multimedia Task Force (1998-99, 24 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • Modulates: Multimedia Organisation for Developing the Understanding and Learning of Advanced Technology in European Schools, Educational Multimedia Task Force (1998-1999, 24 μήνες, ανάδοχος: Glasgow Caledonian University)

 • HERODOTUS: Teaching Ancient Greek History at a European Level, Socrates - Comenius (1996-1998, 36 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • WFS: Web for School, ESPRIT - Special Action (1996-1997, 12 μήνες, ανάδοχος: Van Assche Consultants)

 • ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Βελτίωση της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής με Χρήση Γλωσσικής Τεχνολογίας, ΕΠΕΤ ΙΙ (1995-1996, 36 μήνες, ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου-ΙΕΛ)

 • Lingo: Computer Assisted Multimedia Training Material on the Usage of Greek as a Foreign Language, Lingua (1994-1996, 36 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • Ανάπτυξη λογισμικού για το μάθημα "Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας" στο Γυμνάσιο ΠΑΒΕ 1991-92 (1994-1996, 24 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • Σύστημα Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης, Τηλεματική (1994-1995, 18 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

.

 • Twitter Clean
 • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,