1/1
1/1

> ΕΜΕΙΣΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Γνώσεις

Δεξιότητες

Αξίες

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό τομέα δραστηριοποίησής μας. Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα, οργανώνουμε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου μας και άλλων σχολείων, μελετάμε τη διεθνή βιβλιογραφία, επισκεπτόμαστε διεθνείς πρότυπους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εκπονούμε έρευνες για εκπαιδευτικές καινοτομίες.

Νέα του τμήματος

TEACH-INC: η ολοκλήρωση του έργου για την καινοτομία και δημιουργικότητα στα Σχολεία


Το TEACH INC (09/2016 - 08/2018), συνολικής διάρκειας 24 μηνών, είναι έργο ERASMUS+ KA2 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετείχαν οι παρακάτω 8 οργανισμοί:

 • Lietuvos Edukologijos Universitetas (Lithuania) – Project Coordinator
 • X-Panel LTD (Κύπρος)
 • Novomatix P.C (Ελλάδα)
 • Epralima_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. (Πορτογαλία)
 • Doukas School (Ελλάδα)
 • Eolas S.L. (Ισπανία)
 • Instituto de Ensenanza Secundaria Miguel Duran (Ισπανία)
 • UC Limburg (Βέλγιο)

Η υλοποίησή του, αποφασίστηκε με γνώμονα την ανάγκη κάλυψης των παρακάτω αναγκών:

 • ανάγκη για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων δημιουργικότητας και καινοτομίας,
 • ανάγκη κινητοποίησης για περαιτέρω μάθηση,
 • ανάγκη αλλαγής του περιβάλλοντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

Πιο αναλυτικά οι στόχοιτου προγράμματος ήταν:

 • ο ορισμός του πλαισίου των ικανοτήτων και δεξιοτήτων το οποίο είναι αναγκαίο για την ενσωμάτωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • η ανάπτυξη μιας προσβάσιμης και φιλικής προς το χρήστη πλατφόρμας, βασισμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των σχολείων, με στόχο την παροχή της δυνατότητας εύρεσης και χρήσης δημιουργικών τεχνικών,
 • η βελτίωση και ανάπτυξη των δημιουργικών τεχνικών και του στοιχείου καινοτομίας, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στους άμεσα ενδιαφερόμενους τις οδηγίες εφαρμογής του με συνεκτικό και κατανοητό τρόπο,
 • η προώθηση της κοινότητας μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί και όσοι ενδιαφέρονται θα μπορέσουν να μοιραστούν τη γνώση και τις εμπειρίες τις οποίες υποστηρίζει το TEACHINC. και μετά την περάτωση του προγράμματος.

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε τρία (3) στάδια με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Στο πρώτο στάδιο επετεύχθη ο ορισμός των στόχων που είναι αναγκαίοι ώστε ο καθηγητής της (μελλοντικής) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μπορέσει να ενσωματώσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στις εκπαιδευτικές πρακτικές με συνεκτικό και ολιστικό τρόπο.
 • Στο δεύτερο στάδιο υλοποιήθηκαν οι στόχοι μάθησης και η μεθοδολογία της αξιολόγησης.
 • Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο του προγράμματος καταφέραμε να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε το περιεχόμενο και το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμαςτο οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις των εταίρων στο Bandajoz (ES), στην Αθήνα (EL), στις Βρυξέλλες (BE) και στο Βίλνιους (LT).

Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας, 31/08/2018
"iRead tablet": μια φορητή συσκευή για δημιουργικό παιχνίδι…


Ένας από τους κύριους σκοπούς του iRead είναι η ανάπτυξη μιας ομάδας εργαλείων που αποτελείται από διδακτικές εφαρμογές και εκπαιδευτικά παιχνίδια που προάγουν την μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων και περιλαμβάνει παιχνίδια με προσωποποιημένο και προσαρμοστικό γραμματισμό και μια εφαρμογή ανάγνωσης.

Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκε από τους φορείς του έργου onelow-costtablet, το οποίο να είναι προσιτό αλλά ταυτόχρονα και αξιόπιστο για εκπαιδευτική χρήση ακόμη και από Σχολεία που δεν συμμετέχουν στο έργο.

Η ελληνική ομάδα με συντονιστή τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, προμηθεύτηκε τα 200 από τα 1100 συνολικά tablets(όλων των φορέων), τα οποία άρχισαν ήδη να παραχωρούνται στα πρώτα από τα 20 ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία, με στόχο να χρησιμοποιηθούν από τουλάχιστον 750 Έλληνες μαθητές πρώτων τάξεων του δημοτικού, κατά την πιλοτική εφαρμογή του iRead.

Η Ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Δούκα με την πολύχρονη εμπειρία της στα ερευνητικά έργακαι την αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευσηαποφάσισε να δημιουργήσει ένα γενικότερο πρότυπο tabletμε αιχμή φυσικά το iRead. Οι επιπλέον εφαρμογές αυτού του tablet μπορούν να υποστηρίξουν το iRead και με πρόσθετες δραστηριότητες ανάγνωση, γραφή, ζωγραφική κτλ., αλλά και παράλληλα να αξιοποιηθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα ή διαθεματικά Project (ώστε να χρησιμοποιείται για περισσότερο χρονικό διάστημα και από περισσότερους μαθητές στα Σχολεία).

Η οργάνωση του υλικού στο πρότυπο tabletβασίστηκε στο "OpenSesame" model, όπως παρουσιάζεται στα ("ModelsofCompetences" (Kotsanis2018, ή σε μία παλιότερη ελληνική εκδοχήτου). Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε την “iRead Πυραμίδα” με 10 κύρια ρήματα δράσης(κατηγορίες) τα οποία σχετίζονται με αντίστοιχες ομάδες εφαρμογών.

Βασισμένο στο παραπάνω μοντέλο, οργανώθηκε μια πρωτότυπη ταμπλέτα (ως μια Android χαμηλού κόστους συσκευή), η οποία περιέχει τις ακόλουθες δύο οθόνες:

Η πρώτη οθόνη, που είναι η εισαγωγική στο tablet, περιλαμβάνει:

 • τις δύο εφαρμογές IRead, Navigo(το 3D παιχνίδι) και Amigo(το Reader του iRead e-books),
 • τις δύο πρόσθετες συγγενικές εφαρμογές, Pickableκαι Play Books,
 • χρήσιμαlinks γιατοiRead Site, Blog, YouTube channel καιάλλαlinks (π.χ.. BIK, code.org)
 • το Ημερολόγιοτου IReadτων ελληνικών σχολείων.

Η δεύτερη οθόνη περιέχει 100+ ελεύθερες εφαρμογές(που βρίσκονται στο Google Play Store) κατάλληλες για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι οποίες είναι οργανωμένες σε 10+2 φακέλους. Οι εφαρμογές αυτές που έχουν επιλεχθεί και έχουν αξιολογηθεί, δημιουργήθηκαν για παιδιά ηλικίας 6+ ετών σε όλο τον κόσμο.

Ήδη έχουν παραδοθεί οι πρώτες ταμπλέτες για να ξεκινήσει η αξιοποίησή τους άμεσα στα Δημοτικά Σχολεία Βίβλου Νάξου, 2ο Καβάλας και 3οΑγ. Παρασκευής, και θα συνεχισθεί και η παράδοση και στα επόμενα Σχολεία...

Δημοσίευση 17/9/2018: iReadNewsfeed
COMMIX: η ολοκλήρωση του έργου για τη δημιουργική αξιοποίηση των Κόμικς


Στο πρόγραμμα COMMIXσυμμετείχαν 8 εταίροι (Institute of Technology and Development Foundation(Βουλγαρία) –Συντονιστής-, Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD – Cardet (Κύπρος), Εκπαιδε

υτήρια Δούκα (Ελλάδα), Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited (Ιρλανδία), Innovade Li LTD (Κύπρος), Universitatae din Pitesti (Ρουμανία), Spoleczna Akademia Nauk (Πολωνία), University of Split (Κροατία)) απο 7 Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι πιστεύουν ότι μέσω της συνεργασίας η χρήση διαδραστικών κόμιξ στην εκπαίδευση μπορεί να έχει θετική επίδραση και να βελτιώσει ουσιαστικά την απόκτηση δεξιοτήτων σχολικού γραμματισμού, φυσικών επιστημών και των υπολοίπων τεχνολογιών, γενικότερα, τόσο σε μαθητές ηλικίας 11-16 ετών όσο και σε μαθητές με μεγάλο κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείο. Η χρήση των κομιξ και οι διαδραστικές τεχνολογίες μπορούν να εμπνεύσουν τους μαθητές ώστε να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί ιστοριών (και όχι παθητικοί αναγνώστες), να υποστηρίξουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης εντός του πλαισίου των ψηφιακών μέσων και να βελτιώσουν και να επεκτείνουν την απόλαυση της ψηφιακής αφήγησης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 10/2016 μέχρι 9/2018.

Το έργο είχε τους ακόλουθους στόχους:

 • να αντιμετωπίσει τα χαμηλά επίπεδα γραμματισμού και να εισάγει τους μαθητές με αυξημένες πιθανότητες εγκατάλειψής του,
 • να εμπνεύσει τους μαθητές να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί των δικών τους ιστοριών (ατομικά ή συνεργατικά),
 • να βελτιώσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων κριτικής σκέψης στη χρήση ψηφιακών μέσων,
 • να παρέχει καινοτόμες μεθόδους, οδηγίες για καλύτερες πρακτικές και στρατηγικές ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση κόμιξ και ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση,
 • να ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές βασισμένες στα ΤΠΕ και άλλους πόρους ώστε να βελτιώσουν την αναγνωστική συμπεριφορά, να ενθαρρύνουν την ανάγνωση και να αναπτύξουν τις αναγνωστικές δεξιότητες,
 • να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει και να διευκολύνει τη χρήση των κόμιξ στην εκπαίδευση δημιουργώντας κοινότητες μέσα από τη χρήση των Web.2.0 τεχνολογιών,
 • να εφαρμόσει τρόπους στους οποίους η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την χρήση των κόμιξ και να δεσμευτεί με διάφορες εφαρμογές και για διάφορους αναγνώστες.

Τα αποτελέσματατου έργου είναι τα ακόλουθα:

 • Η μελέτη των κόμιξ ως λογοτεχνικό είδος. Συλλογή αξιοσημείωτων έργων στις χώρες των εταίρων και διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Οδηγίες και ιδέες για τη χρήση κόμιξ με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, το project παρήγαγε ένα λεπτομερές εγχειρίδιο με ιδέες για το πως τα κόμιξ θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη καθώς και υλικό που αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 • Πρόγραμμα μαθημάτων και διδακτικές ενότητες για εκπαιδευτικούς. Σχεδιάστηκε μια σειρά εργαστηρίων τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς από διαφορετικά επίπεδα ώστε να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικό υλικό για τη χρήση των κόμιξ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδακτικές ενότητες είναι επίσης διαθέσιμες on-line για εφαρμογή σε διδασκαλία εξ αποστάσεως.
 • Online διδακτικές ενότητες και ελεύθερα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Όλες οι πηγές, οι οδηγίες και τα προγράμματα είναι διαθέσιμα διαδικτυακά. Το υλικό είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα COMMIX e-learning.

Στο πλαίσιο του έργου διοργανώθηκαν 4 συναντήσεις των εταίρων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (EL), Λευκωσία (CY), Pitesti (RO) και Σόφια (BG).

Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας, 28/09/2018
"L-Cloud": developing tomorrow's educational cloud leaders


Το Έργο L-Cloud χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ και η υλοποίησή του ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2018 υπό τον συντονισμό του European Association of Career Guidance το οποίο εδρεύει στην Κύπρο. Στόχος του έργου, είναι να εκπαιδεύσει τους καθηγητές να διδάσκουν και να διαχειρίζονται σχολεία με Συστήματα Σύννεφου (Cloud Systems).

Το έργο, θα επανεξετάσει τη βιβλιογραφία και θα προσφέρει οδηγίες για και τις competences (δεξιότητες-ικανότητες) που αφορούν στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να προσαρμοστούν στα, συνεχώς εξελισσόμενα, Συστήματα Σύννεφου. Επιπλέον, θα σχεδιαστεί ένα πλαίσιο, συσχετιζόμενο με ένα αριθμό από competences, τα οποία, το καθένα, θα περιγράφεται μέσω ενός συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών και συμπεριφορών.

Το έργο θα προγραμματίσει την ανάπτυξη ενός Διεθνούς Επαγγελματικού Προγράμματος Πιστοποίησης με στόχο την εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών της αξιολόγησης της απόκτησης των competences από διευθυντές εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων Continuing Professional Development (CPD).

Τέλος, το έργο θα σχεδιάσει μια σειρά μαθημάτων που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ηγετών του Εκπαιδευτικού Σύννεφου με την ικανότητα προσαρμογής.

Η ομάδα του έργου θα προσδιορίσει το υλικό της σειράς μαθημάτων και θα σχεδιάσει τις νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικό υλικό και πόρους – OERs (ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, ψηφιακά εργαλεία, μαθήματα, παρουσιάσεις). Η σειρά μαθημάτων θα είναι εύκολα υλοποιήσιμη απ’ όλα τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήματα καθώς το ψηφιακό κομμάτι τους θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο.

Το έργο L-Cloud έχει διάρκεια 2 ετών και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, Key Action 2, και πιο συγκεκριμένα στον τομέα Cooperation Strategy for Innovation and the Exchange of Best Practices – Strategic Partnerships for School Education, με συνολική χρηματοδότηση 181.478 ευρώ.

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, υπό το συντονισμό του EACG, συνεργάζονται με διεθνούς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το Κολλέγιο "Mircea Scarlat" της Ρουμανίας, το European Union of Geographers με έδρα το Βέλγιο και το European Digital Learning Network από την Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.L-CLoud.eu, info@L-cloud.eu, partners@L-Cloud.eu

30/10/2018
Πιο φωτεινά, πιο περιπετειώδη, πιο διασκεδαστικά, πιο κοντινά και με το χέρι...


Ξεκινήσαμε μια συναρπαστική ψηφιακή εξερεύνηση στις μυστηριώδεις «Πυραμίδες των Χαμένων Λέξεων» βαδίζοντας στα σκοτεινά, τρέχοντας για να αποφύγουμε παγίδες, οδηγώντας εναέρια τρενάκια και βάρκες σε υπόγειες στοές και πολλά άλλα, για να πετύχουμε τις ολοένα και δυσκολότερες αποστολές μας! Σε ένα φωτεινό περιβάλλον, γεμάτο χρώματα και εντυπωσιακά τρισδιάστατα γραφικά, αναζητήσαμε χαμένους θησαυρούς μέσα από διάφορα γλωσσικά παιχνίδιαπου συσχετίζουν φωνολογικά, μορφολογικά, ορθογραφικά και συντακτικά δεδομένα.


Ο σχεδιασμός του ήρωα, η περιπλάνησή τους στις πυραμίδες και η συλλογή των θησαυρών προκάλεσαν την προσηλωμένη κινητοποίηση και το ενδιαφέρον των μαθητών, παρόλο που όλες οι δραστηριότητες ήταν στα αγγλικά! Οι μαθητές της Β’ Δημοτικούστέλνουν με ενθουσιασμό τα παρακάτω σχόλια στους Άγγλους δημιουργούς της εκπαιδευτικής εφαρμογής:

 • Μου αρέσει που έχει πολλές περιπέτειες. (Αλέξανδρος κι Ευάγγελος, Β1)
 • Μπορούμε να φτιάξουμε πρόσωπο, χωρίς ν’ αγοράσουμε τον ήρωα. (Άγγελος Β3)
 • Μου αρέσει η δράση. Μπορώ να πηδώ από βράχο σε βράχο! (Αχιλλέας Β2)
 • Παίζουμε ομαδικά. (Μάγια, Β3)
 • Οι πίστες έχουν δράση και περιπέτεια. (Ιάσονας, Β2)
 • Ταξιδεύουμε σε διάφορες χώρες. (Σπύρος, Β3)
 • Μαθαίνω καινούριες λέξεις κι έχει πλάκα. (Δημήτρης, Β3)
 • Διαλέγουμε τους ήρωες. Μπορώ να κάνω τη φάτσα του όπως θέλω! (Οδυσσέας, Β2)
 • Η «Πυραμίδα» είναι διασκεδαστική! (Αντώνης, Β2)
 • Έχει πολύ ωραία γραφικά, ωραία οθόνη. Τα παιχνίδια είναι φανταστικά! (Γιάννης, Β2)
 • Είναι στα Αγγλικά και μαθαίνω περισσότερες λέξεις. (Μαργαρίτα, Β5)
 • Πολύ ωραίο παιχνίδι! Δεν είχα παίξει ποτέ! (Ελένη, Β5)
 • Μ’ αρέσουν οι εικόνες, να πηδάς, να κερδίζεις. Μπορώ να το «κατεβάσω», σπίτι μου; (Σταμάτης, Β5)
 • Φτιάχνουμε τον ήρωά μας και διασκεδάζουμε με τις φανταστικές πίστες. (Βασιλική, Β4)
 • Πηγαίνουμε σε πίστες που δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί είναι δύσκολες. Κι εμένα, μ’ αρέσουν οι δυσκολίες! (Χριστόφορος, Β4)

Το δοκιμαστικό πρόγραμμα στις ταμπλέτες, εφαρμόστηκε σε μικρές ομάδες μαθητών των Ομίλων Β’-Γ’ τάξεων του Δημοτικού για 3 διδακτικές ώρες σε εβδομαδιαίες συνέχειες, με στόχο να επεκταθεί και στα ελληνικά και σε περισσότερα παιδιά. Ευχαριστούμε τη Μ. Μπέλτσου(στη Β’ Τάξη) για την εμπνευσμένη διαμόρφωση του παραπάνω υλικού και την Ο. Κορτσάρη (στη Γ’ Τάξη) για τη συμμετοχή της στην ομάδα του έργου.

Να σημειώσουμε ότι τα Εκπαιδευτήρια Δούκα συντονίζουν 20+ Δημόσια Σχολεία με στόχο την εφαρμογή του προγράμματος, μόλις ετοιμασθεί η πλήρως λειτουργική έκδοση, σε 750 μαθητές από όλη την Ελλάδα.

Δημοσίευση9/11/2018: iRead Newsfeed
Από 2 εναρκτήρια ελληνικά ορόσημα του iRead στα χιλιάδες παιδιά της Ευρώπης!


Όλα ξεκίνησαν από τη σύλληψη της ιδέας από μία μικρή ομάδα ερευνητών πριν από 3+ χρόνια, στον άξονα... "Λονδίνου-Αθήνας". Πανευρωπαϊκή συνεργασία και υποβολή - αξιολόγηση της πρότασης "iRead", έγκριση - έναρξη της υλοποίησης, πριν δύο χρόνια, με πάνω από 100+ ερευνητές 16 εταίρων 9 χωρών, για διάστημα 4 χρόνων και 60+ συνολικά χρόνια εργασίας, με στόχο τα αποτελέσματα του έργου να φτάσουν σε 200+ Σχολεία και χιλιάδες παιδιά και ενήλικες στην Ευρώπη και γιατί όχι και σε όλο τον κόσμο, σε 4 γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, γερμανικά)!

Η ελληνική Ομάδα "iRead" των Εκπαιδευτηρίων Δούκαανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή σε 21 Σχολεία, με στόχο να το εφαρμόσει με τη δωρεά 212 tablets σε 800 μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίαςδίνοντας από 9-12 tablets σε κάθε σχολείο ανάλογα με τη δυναμικότητά του. Η ετοιμασία των tablets για τα σχολεία, αποδείχτηκε περισσότερο επίπονη απ’ ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί, αφού η ελληνική ομάδα αποφάσισε να ετοιμάσει ένα iRead tablet "object-to-think and play" με 100+free εκπαιδευτικές εφαρμογές (με εθελοντική εργασία συνολικά 120 ώρες από μαθητή των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, καθώς για την εγκατάσταση των εφαρμογών σε ένα tablet απαιτούνται 30 λεπτά).

Πρώτο ορόσημο της προσπάθειας αυτής ήταν στις 21/7/18 όταν συναντήσαμε τον Διευθυντή του Δημ. Σχολείου Βίβλου της Νάξου και παραδώσαμε τα πρώτα 10 tablets. Επόμενο ορόσημο ήταν στις 7/12/18 με την παράδοση των 10 tablets (και του 109ου από τα 212) στο 1ο Δημ. Σχολείου Ψυχικού. Εδώ όμως αμέσως μετά την παράδοση των tablets, πραγματοποιήσαμε και την πρώτη πιλοτική εφαρμογή "Navigo – Pyramid of the Lost Words" (εκτός της ελεγχόμενης δοκιμής που ήδη έχουμε κάνει με μεγάλη επιτυχία στα Εκπαιδευτήρια Δούκα). Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία μας, αφού η υποδοχή από τους 18 μαθητές της Δ’ τάξης, στην πρώτη τους ενασχόληση με το app ήταν εντυπωσιακή:

 • "ήταν φοβερό",
 • "μου άρεσε πολύ",
 • "ήταν η τυχερή μου μέρα σήμερα",
 • "θα είναι το πρώτο που θα πω στον μπαμπά μου".

Κι εδώ αξίζει να αναφέρουμε και το σημείωμα που μας έστειλε η Διευθύντρια του Σχολείου, μετά το μάθημα: "Οι δασκάλες και τα παιδιά ενθουσιάστηκαν σήμερα! Μου είπαν να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους. Σπάνια, μου είπαν, έχει συμβεί να έρθει κάποιος στο κέντρο της διδασκαλίας, στην τάξη, για να επιμορφώσει τους δάσκαλους! Μπράβο στην Ομάδα iRead!".

Πόση περισσότερη δύναμη να πάρει κανείς για να συνεχίσει; Και οι παραδόσεις των tablets συνεχίζονται... Ευχαριστούμε θερμότατα όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο για την πολύ σημαντική τους συνεισφορά και αποτελεσματική εργασία!

Posted17/12/2018: iRead Newsfeed
SLIDEshow Project : ένας χρόνος μελέτης και παραδοτέων για την Αυτο-Ρυθμιζόμενη Μάθηση


Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου του SLIDEshowprojectπραγματοποιήθηκαν 3 Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του έργου, 5 VirtualMeetingsand1 Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Επίσης ολοκληρώθηκαν 3 από τα παραδοτέα (O1, O2andO3) ενώ όλα τα υπόλοιπαβρίσκονται σε εξέλιξη.


Οι τρεις συναντήσεις των εταίρων έλαβαν χώρα…

 1. στις Βρυξέλλες, Βέλγιο(Kick-offMeeting, 9-10 Νοεμβρίου 2017),
 2. στην Oulu, Φινλανδία(24-26Απριλίου 2018), και
 3. στηΒιέννη, Αυστρία(15-16 Οκτωβρίου 2018).

Οι εταίροι από τους 5 οργανισμούς (VUB, Oulu, DoukasSchool, GO! και PHW) συζήτησαν την πρόοδο του έργου, τα παραδοτέα του έργου, την οργάνωση Επιμορφωτικού Εργαστηρίου (TrainingWorkshop), καθώς και θέματα που αφορούν στο ProjectManagement.

Το τριήμεροΕπιμορφωτικό Εργαστήριο διοργανώθηκε στη Βιέννη από το PädagogischeHochschuleWien(17-19 Οκτωβρίου 2018) για εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς, ώστε να συζητηθεί και το θεωρητικό υπόβαθρο του SRL(Self-RegulatedLearning: Αυτό-ρυθμιζόμενη Μάθηση) και οι πρακτικές εφαρμογής του. Κατά τη διάρκεια του workshop25 συμμετέχοντες από τέσσερις χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία και Ελλάδα) συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν ιδέες μεταξύ άλλων για το αντικείμενο του έργου, για παραδείγματα SRLστην πράξη, για την αξιοποίηση του eTwinning κλπ. Οι παρουσιάσεις του Workshopείναι όλες διαθέσιμες στην πλατφόρμα μας στο Twinspace. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να γίνει ενεργό μέλος του έργου συμμετέχοντας στις SLIDEshow κοινότητες, κάνοντας δημοσιεύσεις στο eTwinningLive ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναζητώντας ή κοινοποιώντας Καλές Πρακτικές για το SRLή ακόμη και συμμετέχοντας στην Πλατφόρμα tMAil.


Τα παρακάτω παραδοτέα έχουν ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμα:

 • Παραδοτέο 1(υπεύθυνο το Oulu) αξιολογεί και δημιουργεί νέο υλικό στο tMail.
 • Παραδοτέο 2 (υπεύθυνο το VUB) αναπτύσσει το πρακτικό πλαίσιο, με σκοπό να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους που θα εφαρμόσουν SRLστους μαθητές τους.
 • Παραδοτέο 3 (υπεύθυνο το PHW) αποτελείται από το πρακτικό πλαίσιο που περιγράφει τι καθιστά έναν εκπαιδευτικό επιτυχημένο στην εξατομικευμένη διδασκαλία, ενσωματώνοντας το θεωρητικό υπόβαθρο του DigComp.

Το Παραδοτέο 5 (υπεύθυνο το GO!) και το Παραδοτέο 7(υπεύθυνο το Σχολείο μας) είναι σε εξέλιξη:

 • το O5 στοχεύει στο να συλλέξει, να αναλύσει και να μοιραστεί Καλές Πρακτικές για το SRL. Για το σκοπό αυτό υπάρχει στο WebsiteΑνοιχτή Πρόσκληση.
 • το O7 στοχεύει στο να αναπτύξει και να ελέγχει όλες τι πλατφόρμες του SLIDEshow, βασισμένο στη νέα μας προσέγγιση allSLIDEshowPlatforms.

Δημοσίευση1/11/2018 & 4/1/2019:SLIDEshow Blog
Tackling Adolescent Obesity & promoting inclusion through nutrition trainings for disadvantaged youth (ΤΑΟ- Project)


Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα συμμετέχουν στο έργο Tackling Adolescent Obesity & promoting inclusion through nutrition trainings for disadvantaged youth (ΤΑΟ- Project), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ε.Ε., Erasmus+. Το έργο ξεκίνησε το 2018 και θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες (δυόμιση χρόνια).

Στο έργο συμμετέχουν δέκα εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία και Γερμανία).

Σκοπός του TAO - Projectείναι να ευαισθητοποιήσει τους εφήβους και τις οικογένειές τους για προβλήματα που αφορούν σχετίζονται παχυσαρκία.

Τα τελικά παραδοτέα του έργου θα σχετίζονται με τη διατροφική εκπαίδευση και θα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ένα εγχειρίδιο διατροφής για το μαθητή: προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση
 • Ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή που θα αφορά τη διατροφική εκπαίδευση: σκοπός του είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στη διαδικασία της μάθησης και να δημιουργήσει “ζώνες ασφαλείας” στις οποίες οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ελεύθερα
 • Μια διαδικτυακή πλατφόρμα: σκοπός της είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία να ανταλλάσσουν πληροφορίες και υλικό μεταξύ ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίσει τη βέλτιστη προσβασιμότητα και συνέχιση του προγράμματος.

Όλα τα παραδοτέα θα μεταφραστούν στα Γαλλικά, Ελληνικά και Ιταλικά και θα δοκιμαστούν πιλοτικά σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία. Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή θα κληθούν να συνεργαστούν και να αποτυπώσουν τις ιδέες τους οι οποίες θα αξιολογηθούν από τους εταίρους του έργου. 5 μαθητές από κάθε σχολείο, βάση της εργασίας τους, θα επιλεχθούν ώστε να συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική εκδρομή στις Βρυξέλλες.

Μετά το πέρας της πιλοτικής περιόδου, το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσβάσιμο από τους μαθητές και τους καθηγητές των συνεργαζόμενων σχολείων. Σκοπός του έργου είναι η βέλτιστη διάδοση των αποτελεσμάτων του και η εφαρμογή του παραγόμενου υλικού σε ευρεία κλίμακα, για το λόγο αυτό το υλικό θα μεταφραστεί και σε άλλες Ευρωπαϊκές Γλώσσες (Γερμανικά και Πολωνικά).

Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου θα είναι προσβάσιμα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα “Erasmus+ Project results” καθώς και από την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου.

Συντονιστήςέργου: SAFE Food Advocacy Europe

Εταίροι: Doukas School, European Childhood Obesity Group, University of Rzeszow, Amici Obesi, Adipositas Hilfe Deutschland e.V., Societa Scientifica Nutrizione Vegetale, Athens General Children Hospital Pan. & Aglaias Kyriakou, Liceo Scientifico Enrico Fermi Aversa, ARRG
Erasmus+ Project EL STEM Πρόσκληση για το Διαδικτυακό Σεμινάριο Ενσωμάτωση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στο STEM Σάββατο 27 Ιουνίου 2020, 09:30-13:00


Συμμετοχή στο: https://tinyurl.com/elstem-multiplier

Οργανώνεται στα πλαίσια του Erasmus+ έργου EL-STEM: Enlivened Laboratories within STEM Education. Το έργο EL-STEM (http://elstem.eu/) έχει ως στόχο να ενσωματώσει στα σχολεία εργαστήρια το οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες πρακτικές όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα, προκειμένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών ηλικίας 12-18, σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση STEM.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, θα παρουσιαστεί το βασικό Παραδοτέο του έργου, το Καινοτόμο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης των εκπαιδευτικών, το οποίο παρέχει στους συμμετέχοντες πρακτικές εμπειρίες και μεθόδους σχετικά με τη διαθεματική, διερευνητική STEM εκπαιδευτική προσέγγιση

Θέματα του Σεμιναρίου
 • Παραδοτέα του Έργου
 • Επισκόπηση του Καινοτόμου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Εμπειρίες και αποτελέσματα της εφαρμογής τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Φινλανδία, την Εσθονία, την Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Το Σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα.
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
 • Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.
 • Για εγγραφή στο Σεμινάριο παρακαλώ επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/elstem-registration
Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα συντονίζουν το Erasmus+ έργο FOOD-AWARE, συνολικής διάρκειας 2 ετών (2018-2020).


Σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε βασικές περιβαλλοντικές και αγροτικές ιδέες αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά εργαλεία και εκπαιδεύοντας δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς στο πως να τα χρησιμοποιούν με τον καταλληλότερο τρόπο.

Το έργο στοχεύει στο να εξοικειώσει τους δασκάλους με ιδέες και έννοιες όπως η υπεύθυνηκατανάλωση φαγητού, βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, επάρκεια των πηγών, κτλ.

Επιπρόσθετα, θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς αναπτύσσοντας παράλληλασχετικόεκπαιδευτικό υλικό στοχεύοντας να τουςβοηθήσει να μεταλαμπαδεύσουν τις ιδέες στους μαθητές τους.

Το FOOD-AWARE περιλαμβάνει επιμόρφωση εκπαιδευτικώνπου θα συμμετέχουν στο έργο για το πως θα χρησιμοποιήσουν το υλικό του, το οποίο στη συνέχεια θα κοινοποιηθείσε ευρεία κλίμακαworkshops. Το έργο, επομένως, θα ενδυναμώσει το προφίλ των εκπαιδευτικώνεκπαιδεύοντας τους σε νέα θέματα που αφορούν στη μετάδοση της γνώσης στους μαθητές.

Σε δεύτερη φάση, οι μαθητές θα αποκτήσουν καινούριες δεξιότητεςπου σχετίζονται με τηνανάπτυξη ενδιαφέροντος και κατανόησης ιδεώνπου περιλαμβάνουν την παραγωγή και τις διαθέσιμες πηγές φαγητού, καθιστώντας τους ικανούς να ασκήσουν κριτική σκέψηκαι να κάνουν καλύτερες επιλογές, όπως επίσης και να μεταφέρουν όλα όσα έχουν διδαχθεί σε συνομηλίκους τους αλλάκαι στους γονείς τους στο σπίτι.

Το υλικό που θα προκύψει από το έργο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο -πλήρως συνυφασμένο με την ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε- και θα περιλαμβάνει online επιμορφοτικόυλικό για τους εκπαιδευτικούςσε συνδυασμό με εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία θα απευθύνονται στους μαθητέςκαι θα υποστηρίζουν τη δουλεία των εκπαιδευτικών.

Το υλικό για τους μαθητές θα περιλαμβάνει ένα βίντεο με κινούμενα σχέδια που θα προβάλλει όλες τις ιδέες που προάγει το έργο καθώς και comics, τα οποία προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διδασκαλία.
DALDIS: Digital Assessment for Learning to motivate and incentivise students


Το Erasmus+ έργο DALDIS, με 8 Ευρωπαίους Εταίρους αφορά ένα ελεύθερης πρόσβασης εργαλείο e-αξιολόγησης το οποίο θα εφαρμόσει καινοτόμες τεχνικές βασιζόμενο σε διαφορετικά προγράμματα σπουδών ενώ στη συνέχεια θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε σχολεία 6 Ευρωπαϊκών χωρών.

Το DALDIS βασίζεται στην τεχνολογία Study Quest (www.study-quest.com), και θα βοηθήσει τους μαθητές να βελτιωθούν χρησιμοποιώντας σωστά δομημένες ομάδες ερωτήσεων και δίνοντάς τους την κατάλληλη ανατροφοδότηση, βοηθώντας τους να οικοδομήσουν τη γνώση και υποστηρίζοντας την αναζήτηση βασικών εννοιών του προγράμματος σπουδών τους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αξιολογήσει την ‘αξιολόγηση στη μάθηση’ αντλώντας στοιχεία από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε 6 χώρες – Ιρλανδία, Τουρκία, Ελλάδα, Πολωνία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών και των Ξένων Γλωσσών (μέσω της διδασκαλίας Αγγλικών και Γαλλικών).

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας Study Quest είναι η προσεκτικά σχεδιασμένη ‘Ανατροφόδοτηση’ για όλες τις ερωτήσεις δίνοντας ώθηση στους μαθητές να οδηγηθούν στη σωστή απάντηση, ενισχύοντας τη βασική γνώση και την εννοιολογική κατανόηση οδηγώντας στην εκμάθηση νέων εννοιών. Η ερευνητική αναζήτηση υποστηρίζεται μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων ερωτήσεων ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες δουλεύοντας είτε ατομικά είτε ομαδικά, ώστε να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές.
SHIFTINGWALLS: European history through the eyes of the young


Το Έργο Erasmus+ #shifting walls συνδέει την Αγωγή στα Μέσα (media education) με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Οι οργανισμοί που εμπλέκονται στο έργο είναι οι εξής: Kulturring in Berlin e.V. (Γερμανία), University of Valladolid(Ισπανία), Kurybines Junktis (Λιθουανία), Εκπαιδευτήρια Δούκα (Ελλάδα), University of Sofia (Βουλγαρία) και Pestalozzi-Fröbel-Haus (Γερμανία). Οι μαθητές/ριες των σχολείων των εταίρων, ηλικίας άνω των 10 ετών, χρησιμοποιούν τη φωτογραφία για να έρθουν σε επαφή με την ιστορία. Οι ίδιοι/ες αναζητούν στοιχεία, εμπλέκονται με την έρευνα και κυρίως τεκμηριώνουν τα ευρήματά τους με τη λήψη φωτογραφιών. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν κυρίως μέσω του Instagram και με αυτό τον τρόπο θα διαμοιραστούν σε όλη την Ευρώπη.

Οι μαθητές/ριες εμφανίζονται να γνωρίζουν πολύ λίγα για την πρόσφατη ιστορία, καθώς τα παραδοσιακά μαθήματα ιστορίας με τη χρήση των βιβλίων συχνά δεν προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και σπάνια συμπεριλαμβάνουν σύγχρονα θέματα. Συγχρόνως, ορισμένα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιώντας το λαϊκισμό κερδίζουν το ενδιαφέρον πολλών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα νέα άτομα. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τα παιδιά και τους νέους να ασχοληθούν με την ιστορία χρησιμοποιώντας δημιουργικά τη φωτογραφία και την προσωπική αφήγηση ιστοριών. Με αυτές τις μεθόδους εκπαιδεύονται να αντιμετωπίζουν κριτικά τις ιστορικές, αλλά και τις τρέχουσες πληροφορίες. Ειδικοί στην εκπαίδευση αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στην πράξη το “shifting walls” σε διαφορετικά σχολεία και παρέχουν την ευκαιρία να λάβει χώρα τόσο σε σχολικό όσο και σε εξωσχολικό πλαίσιο. Μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι κύριες θεματικές στις οποίες εστιάζει το έργο για την ανάπτυξη πρακτικών εργαστηρίων και διδακτικών θεματικών είναι:
1/ Η Πτώση του Τείχους
2/ Από το 1990 μέχρι το 2020
3/ Η Ιστορία Τώρα
STEAMitUP: Preparing teachers and students for a digital world


Το Ευρωπαϊκό Έργο STEAMitUP, διάρκειας 24 μηνών, θα δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό STEAM πρόγραμμα προκειμένου να ενθαρρύνει τους μαθητές, τους διευθυντές, το προσωπικό τού σχολείου και γενικότερα τις σχολικές κοινότητες να εφαρμόσουν δραστηριότητες STEAM, με χρήση ψηφιακών εργαλείων και προγραμματισμού, ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα στους μαθητές (δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, αυτοεκτίμηση και συνεργασία).

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης που εμπλέκει εκπαιδευτικούς, διευθυντικά στελέχη, μαθητές και προσωπικό του σχολείου. Το έργο θα αναπτύξει ένα καινοτόμο e-learning χώρο για τους διευθυντές και το προσωπικό και θα χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό μεθοδολογιών (face-to-face, διαδικτυακός και φορητός), εργαλείων και δραστηριοτήτων. Το έργο θα εντάσσει μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντικά στελέχη και σχολικό προσωπικό με συμμετοχικό και ενεργό ρόλο.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του STEAMitUP Toolkit το οποίο θα προσφέρει online ενότητες, σχέδια μαθήματος και υλικό για βιωματικά εργαστήρια στο STEAM και στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη των παραπάνω εργαλείων τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) προκειμένου να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
STEAME: Guidelines for Developing and Implementing STEAME Schools


Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα συμμετέχουν στο έργο Erasmus+ ‘STEAME’. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η καινοτομία καθώς επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας πρωτότυπης σχολικής δομής με προτεινόμενο δυναμικό πρόγραμμα σπουδών, δραστηριότητες, διδακτικά και δημιουργικά σχέδια και μεθόδους.

Στο STEAM έχει προστεθεί το γράμμα E το οποίο αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα. Επομένως, το ακρωνύμιο STEAME σημαίνει Science (επιστήμη), Technology (τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), Mathematics (Μαθηματικά) και Entrepreneurship (Επιχειρηματικότητα). Έχουμε εντάξει τον όρο αυτό στο ακρωνύμιο καθώς θεωρούμε τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης ως μια σημαντική δεξιότητα και ένα αναγκαίο συστατικό που κάθε παιδί πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει στη σημερινή κοινωνία. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να εισάγει το STEAME στους ενδιαφερόμενους και να υποστηρίξει τη νέα γενιά σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Το έργο συντονίζει η Κυπριακή Μαθηματική εταιρεία και συμμετέχουν 7 εταίροι που προέρχονται από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Βουλγαρία) και διαθέτουν όλοι εμπειρία στο χώρο της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης. Η πρώτη διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στην Κύπρο (Νοέμβριος, 2019) και οι εταίροι συζήτησαν θέματα που αφορούν τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου. Επίσης, ανακοίνωσαν την έκδοση μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας που ονομάζεται ‘Εφημερίδα του STEAME, δημιουργίες από τους μαθητές, για τους μαθητές’, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του έργου.
Educational Infographics for SΤΕΑΜ


Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο ‘Educational Infographics for STEAM’. Το έργο ξεκίνησε το Οκτώβριο του 2019 και θα διαρκέσει 24 μήνες. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι σχολεία και οργανισμοί Ευρωπαϊκών χωρών με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία και την εκπαίδευση.

Λόγω της τεχνολογίας, ζούμε, πλέον, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ο οποίος επιβάλλει την ανάγκη δημιουργίας οπτικών μέσων διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην κατανόηση θεμάτων της ύλης τους που τους δυσκολεύουν. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να παρέχει ευκαιρίες σε κάθε μαθητή. Επιπλέον, σκοπεύει στο σχεδιασμό διδακτικών μεθόδων μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων, στη δημιουργία ενδιαφέροντος των μαθητών για δραστηριότητες στο STEAM και στη βελτίωση των επιδόσεών τους σε βασικές δεξιότητες.

Το πρώτο meeting έλαβε χώρα στο Reggio Calabria της Ιταλίας (Νοέμβριος 2019) και οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν μαζί το Πλάνο Δράσης για τα παραδοτέα που θα ακολουθήσουν, καθώς και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του έργου όπως το διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμα διακρατικές συναντήσεις (Ισπανία (Οκτώβριος 2020), Κύπρος (Μάιος, 2021)) καθώς και μία ολιγοήμερη ανταλλαγή μαθητών (Ρουμανία, Οκτώβριος, 2020).
Οι 36 ικανότητες του μοντέλου "L-Cloud POD" Qualification Framework και το Online Course


Το Erasmus+ έργο L-Cloud, ολοκλήρωσε τις εργασίες του, μετά από 2,5 χρόνια, με ένα εντυπωσιακό σύνολο παραδοτέων, μελετώντας τις ικανότητες των εκπαιδευτικών ως "ηγέτες" οι οποίοι οφείλουν να προσαρμόζονται στα συνεχώς εξελισσόμενα Cloud-based περιβάλλοντα. Σχεδίασε ως τελικό αποτέλεσμα το "L-Cloud POD" Qualification Framework, συσχετιζόμενο με 36 ικανότητες σε 6 κατηγορίες, οι οποίες περιγράφονται ως συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών-εμπειριών. Επιπλέον το έργο υλοποίησε ένα προγράμματος πιστοποίησης με στόχο την εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών της αξιολόγησης της απόκτησης των ικανοτήτων από διευθυντές εκπαίδευσης και κατάρτισης βασισμένο σε ένα "L-Cloud Online Course: CLOUD EDUCATION LEADERS". Η παρουσίαση των προηγούμενων έγινε σε 3 διαζώσης συναντήσεις - multiplier events (στο 39ο ΔΣ Περιστερίου, στο 7ο ΔΣ Κηφισιάς και στο 3ο ΕΚ Πληροφορικής στη Ραφήνα) με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, αναφορές και ανταλλαγές ιδεών.

Ερευνητικά Έργα:

 • STEAME - Guidelines for Developing and Implementing STEAME Schools (2019-2021, 24 months, coordinator: Kypriaki Mathimatiki Etaireia)

 • STEAMitUP - STEAMitUP: Preparing teachers and students for a digital world (2019-2021, 24 months, coordinator: Lancaster and Morecambe College)

 • E-I-STEAM – Educational Info-graphics for STEAM (2019-2021, 24 months, coordinator: Zespol Szkol Ksztalcenia Ustawicznego w Krosnie)

 • Shiftingwalls - #shiftingWalls - European history through the eyes of the young (2019-2021, 24 months, coordinator: Kulturring In Berlin EV)

 • DALDIS - Digital Assessment for Learning informed by Data to motivate and incentivise students (2019-2022, 36 months, coordinator: Dublin City University)

 • FOOD-AWARE - Training materials and visual learning tools for early education on environmental sustainability and responsible food consumption (2018-2020, 24 months, coordinator: Doukas School)

 • TAO - Tackling Adolescent Obesity and Promoting Inclusion through Nutrition Trainings for Disadvantaged Youth (2018 -2021. 30 months, coordinator: Safe Food Advocacy Europe)

 • L-CLOUD - Developing Tomorrow's Cloud Education Leaders (2018-2020, 24 months, coordinator: European Association of Career Guidance)

 • SLIDEshow - Showcasing Self-regulated Learning Implemented through Data-driven Education (2017-2020, 34 months, coordinator: Vrije Universiteit Brussel) 

 • EL-STEM - Enlivened Laboratories within STEM Education – Motivating EU students to choosing STEM studies & careers and improving their performance in courses related to STEM education
  (2017-2020, 30 months, coordinator: Open University of Cyprus)

 • COMMIX: Empowering Literacy in Adolescents through Creative Engagement with Comics (COMMIX), Erasmus+, (2016-2018, 24 months, coordinator: Institute of Technology and Development (ITD) Foundation)

 • iRead: Infrastructure And Integrated Tools For Personalized Learning Of Reading Skill, Horizon 2020, (2017-2020, 42 months, coordinator: University College London)

 • Boys Reading: Supporting Boys Reading Habits, Erasmus+, (2014-2016, 24 μήνες, ανάδοχος: University of Split)

 • MakeWorld: Learning Science through Computational Thinking, Erasmus+, (2014-2016, 24 μήνες, ανάδοχος: University of Deusto)

 • Game-It: Platform for semantic knowledge management and development of interactive educational scenarios using advanced multi-user gaming technologies, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας - ΠΑΒΕΤ 2013, (2014-2015, 17 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • School on the Cloud (SoC): Connecting Education to the Cloud for Digital Citizenship, Lifelong Learning Programme, ΚΑ3 ICT Networks (2014-2016, 36 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • FAMICO: Family Career Compass - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci (2014-2015, 24 μήνες, ανάδοχος: Społeczna Akademia Nauk University)

 • GeoCapabilities 2: Teachers as Curriculum Leaders, Lifelong Learning Programme, Comenius (2014-2016, 36 μήνες, ανάδοχος: Institute of Education, University of London)

 • CLASHE - Continuous Learning Anywhere within a collaborative, knowledge Sharing and Enjoyable context, Lifelong Learning Programme, (2012-2014, 24 μήνες, ανάδοχος: Exodus)

 • Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης, ΟΑΕΔ (2011-12, 12 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • VILL@GE: VirtuaL Langu@GE Learning through Edutainment Activities, Lifelong Learning Programme (2009-2010, 24 μήνες, ανάδοχος: Exodus)

 • EYEManager: European Young Energy Manager Championship, Intelligent Energy - Europe  (2008-2011, 30 μήνες, ανάδοχος: Agenzia per l` Energia - Perugia)

 • MW-TELL: Mobile and Wireless Technologies for Technology-Enhanced Language Learning, Leonardo da Vinci Sectoral Programme (2008-2010, 24 μήνες, ανάδοχος: ΕΚΕΤΑ)

 • Τάξη του Μέλλοντος, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" - ΠΑΒΕΤ 2005 (2006-2007, 18 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • E-LAND: Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο, E-learning (2003-2005, 18 μήνες, ανάδοχος: ΙΠΕΤ)

 • ΟΛΥΜΠΙΟΔΡΟΜΙΕΣ: Ολυμπιοδρόμοι στην Άθληση και τον Πολιτισμό, Προγράμματα "Ολυμπιακής Παιδείας" 2002-2004, ΥπΕΠΘ (ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα, Γυμνάσιο Ερμιόνης, 5ο και 6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου)

 • ΚΟΡΑΗΣ: Καινοτόμο Ελληνο-Αγγλικό Ηλεκτρονικό Λεξικό 100.000 Λημμάτων, ΕΠΕΤ ΙΙ (2000-2001, 24 μήνες, ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Πατρών)

 • Πανόραμα: Σύστημα Έξυπνης Αναζήτησης και Εξόρυξης από Βάσεις με Οπτικοακουστικά Δεδομένα, ΕΠΕΤΙΙ (1999-2001, 24 μήνες, ανάδοχος: Ερευνητικό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

 • ΙΡΙΣ: Η Τέχνη των Μαθηματικών και τα Μαθηματικά της Τέχνης, Ναυσικά - ΕΠΕΑΕΚ (1999-2000, 12 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ: Σύστημα Συγγραφής και Διδασκαλίας Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως, ΠΕΠΕΡ ΕΠΕΤ ΙΙ (1996-2000, 30 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • Κριτίας: Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητών Μέσω Υπολογιστή, Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης - ΣΕΠΠΕ 1994-1999 (1999, 9 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • NETLOGO: The European Educational Interactive Site, Educational Multimedia Task Force (1998-99, 24 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • Modulates: Multimedia Organisation for Developing the Understanding and Learning of Advanced Technology in European Schools, Educational Multimedia Task Force (1998-1999, 24 μήνες, ανάδοχος: Glasgow Caledonian University)

 • HERODOTUS: Teaching Ancient Greek History at a European Level, Socrates - Comenius (1996-1998, 36 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • WFS: Web for School, ESPRIT - Special Action (1996-1997, 12 μήνες, ανάδοχος: Van Assche Consultants)

 • ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Βελτίωση της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής με Χρήση Γλωσσικής Τεχνολογίας, ΕΠΕΤ ΙΙ (1995-1996, 36 μήνες, ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου-ΙΕΛ)

 • Lingo: Computer Assisted Multimedia Training Material on the Usage of Greek as a Foreign Language, Lingua (1994-1996, 36 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • Ανάπτυξη λογισμικού για το μάθημα "Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας" στο Γυμνάσιο ΠΑΒΕ 1991-92 (1994-1996, 24 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

 • Σύστημα Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης, Τηλεματική (1994-1995, 18 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)

.

 • Twitter Clean
 • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,