1/1
1/1

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

Γνώσεις

Δεξιότητες

Αξίες

Το Εκπαιδευτικό μας Μοντέλο βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην Παράδοση και την Πρόοδο. για ένα Σχολείο πιο Δημιουργικό, πιο Ευχάριστο, πιο Χρήσιμο και πιο Αποτελεσματικό.

 

Στόχοι 

Για εμάς, οι Ικανότητες που διαμορφώνονται από Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες καθιστούν τους μαθητές μας Παγκόσμιους Πολίτες με Ελληνική Ταυτότητα. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν σεβασμό στον εαυτό τους και στους άλλους, σεβασμό στο περιβάλλον, αυτοεκτίμηση, αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς με χρήση κανόνων και περιορισμών, χαρά, ασφάλεια, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, άθληση, υγιεινή ζωή, συνεργατικότητα κλπ. 

Μεθοδολογία

Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης

Ο «Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης» είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που έχουμε σχεδιάσει αποκλειστικά στο Σχολείο μας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Περιγράφει αναλυτικά τους στόχους της κάθε ενότητας σε κάθε μάθημα και σε όλες τις τάξεις, από το προνήπιο μέχρι το Λύκειο και τους τρόπους με τους οποίους αυτοί υλοποιούνται. Διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση του παιδιού από τάξη σε τάξη, αλλά και από βαθμίδα σε βαθμίδα, χωρίς κενά στην ακαδημαϊκή του πορεία, με παράλληλη ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων και αξιών. 

 

Διδακτικά Μοντέλα

Τα διδακτικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν ενισχυτικές τεχνικές, συσχετισμούς και μετρήσιμα αποτελέσματα, προκειμένου ο μαθητής να οικοδομεί τη γνώση με ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

Σχέδια Διδασκαλίας

Τα σχέδια διδασκαλίας καλύπτουν όλο το φάσμα των μαθημάτων. Παρέχουν το βασικό κορμό των στόχων του μαθήματος, τη δομή του, τον τρόπο που θα διδαχθεί και τις μεθοδολογίες και την αξιολόγηση που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός.  

 

Μέσα και Υποδομές 

Απαραίτητα για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού μας Μοντέλου είναι οι Κτηριακές εγκαταστάσεις, ο Εξοπλισμός αιθουσών, οι Τεχνολογικές υποδομές, Βιβλία, Ψηφικό πολυμεσικό υλικό, Εκπαιδευτικές εφαρμογές, εφαρμογές γενικής χρήσης, κλπ.

Σημαντικός παράγοντας είναι οι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό διαμορφώσαμε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας που εργάζονται για την επίτευξη των επιμέρους στόχων, σύμφωνα με τις αρχές της Ολικής Ποιότητας σε έναν κύκλο στοχοθέτησης, σχεδίασης, ανάπτυξης, αξιολόγησης και αναθεώρησης. 

Γιατί για

εμάς, κάθε

παιδί είναι

μοναδικό!

  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ...

Intranet

L.M.S.

Πολιτική Ενημέρωσης

για την προστασία

προσωπικών δεδομένων

LogoSC2020-02.png
ΣΑΕΔ
ΑΣΕΔ
Δαΐς
Εκπαιδευτήρια Δούκα στη Βικιπαίδεια

STAY CONNECTΕD

  • Facebook - Grey Circle

Facebook                    Twitter

Like                               Follow

  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Instagram                   Youtube

Follow                          Subscribe

  • YouTube - Grey Circle

NEWSLETTER

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School, Powered by Vassilis Economou