1/1
1/1

Γνώσεις

Δεξιότητες

Αξίες

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις αρχές του Εκπαιδευτικού μας Μοντέλου, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε Ειδικά Προγράμματα που ανταποκρίνονται στο πιστεύω μας: προάγουν Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες, κάνοντας το Σχολείο πιο Δημιουργικό, πιο Ευχάριστο, πιο Χρήσιμο και πιο Αποτελεσματικό. 

«Στάση Ζωής»

Ως πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού σε κάθε ηλικιακή ζώνη, συμπληρώνει τις ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες με δράσεις στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, που αναφέρονται σε αξίες όπως η φιλία, ο σεβασμός, η διαφορετικότητα κλπ. καθώς και σε συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά στο σχολείο.  Παράλληλα, προτείνονται τρόποι διαχείρισης των συναισθημάτων τους ώστε να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση και η οριοθέτησή τους σε πλαίσια βιώσιμης συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.    

    

Μέντορας

Στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, το κάθε παιδί έχει, στη σχολική του πορεία, ως συνοδοιπόρο και καθοδηγητή, τον Μέντορά του. Σκοπός του Μέντορα είναι να βοηθήσει το μαθητή να ανακαλύψει τους στόχους που ο ίδιος θέλει να θέσει, να εντοπίσει τα απαραίτητα βήματα προς την επίτευξή τους και να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση. 

 

«Εν Σώματι»

Το πρόγραμμα «Εν Σώματι» υλοποιείται στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο με το συντονισμό του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς. Σκοπός του είναι η διαμόρφωση μιας διαχρονικής στρατηγικής σε θέματα υγείας. Οι βασικοί του άξονες είναι η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, οι ενισχυμένες ευκαιρίες για άθληση και η υποστήριξη των μαθητών σε θέματα ευεξίας με συγκεκριμένες δράσεις προσαρμοσμένες στην κάθε ηλικία.  

«1:1 Computing – Ένας Υπολογιστής Ανά Μαθητή»

Το Σχολείο μας εφαρμόζει από το 2007, την καινοτόμο και πρωτοπόρο μεθοδολογία, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, «1:1 Computing – Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1 - Ένας υπολογιστής ανά μαθητή» που εστιάζει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές μας, από τη Δ’ Δημοτικού μέχρι τη Γ’ Γυμνασίου, αξιοποιούν καθημερινά στο σχολείο και στο σπίτι, τον Μαθητικό Υπολογιστή. Γίνονται συμμέτοχοι στην προσωπική τους μάθηση ενώ οι εκπαιδευτικοί γίνονται συνεργάτες και καθοδηγητές τους, δημιουργώντας βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Η διδασκαλία εξατομικεύεται, ενισχύονται οι πολλαπλές αναπαραστάσεις, προάγεται η έρευνα και η δημιουργική αναζήτηση πληροφοριών. Σε αυτό το δημιουργικό εργαλείο μάθησης έχουμε ενσωματώσει βιβλία (δικά μας και του Υπουργείου Παιδείας), πλούσιο ψηφιακό υλικό, διαδραστικές εφαρμογές, κλπ. Ο Μαθητικός Υπολογιστής δεν έρχεται να αντικαταστήσει το βιβλίο ή το τετράδιο αλλά αξιοποιείται επικουρικά, παράλληλα με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά εργαλεία και εποπτικά μέσα. Στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές μας τις κατάλληλες Ικανότητες 21ου αιώνα ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία σε όλους τους τομείς.

 

Όμιλοι & Ομάδες

Με τους Ομίλους και τις Ομάδες μας εμπλουτίζουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις κλίσεις, τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του κάθε παιδιού. 

 

Όμιλοι

Στο βασικό μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, λειτουργούν οι Όμιλοι που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές μας να ανακαλύψουν νέες γνώσεις, κλίσεις και ταλέντα, χάρη σε βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις, σε πολλές θεματικές ενότητες.

 

Ομάδες

Στο απογευματινό μας πρόγραμμα Δημοτικού, το Γυμνασίου και Λυκείου λειτουργούν οι Ομάδες μας που περιλαμβάνουν ποικίλη θεματολογία και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για κάθε ηλικιακή ζώνη με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών μας.

Γιατί για

εμάς, κάθε

παιδί είναι

μοναδικό!

  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,