1/2

> EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ

...με μια ματιά

Στο Δημοτικό μας, τα παιδιά μαθαίνουν 

  • πώς να μαθαίνουν μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, 

  • πώς να ενεργούν και να επιτυγχάνουν προσωπικές φιλοδοξίες και στόχους με τη βοήθεια του Μέντορά τους, 

  • πώς να συμβιώνουν και να συνεργάζονται αρμονικά σε ομάδες χάρη στις διαθεματικές εργασίες, 

  • πώς να αποκτούν Ικανότητες 21ου αιώνα μέσα από καινοτόμες δράσεις σε όλα τα γνωστικά πεδία, 

  • πώς να καλλιεργούν αξίες χάρη στο πρόγραμμα «Στάση Ζωής», 

  • πώς να διαμορφώνουν σταδιακά, ολοκληρωμένη προσωπικότητα για να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση στην επόμενη βαθμίδα, το Γυμνάσιο.

 

Πολυδιάστατο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στο Δημοτικό βασίζεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στον δικό μας Καταστατικό Μαθησιακό Χάρτη, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό άξονα του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού. Περιλαμβάνει μαθήματα και ποικίλες δραστηριότητες μέσα από καινοτόμες μεθοδολογίες που καθιστούν το σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και  αποτελεσματικό. 

 

Γλώσσα

Εφαρμόζουμε μεθοδευμένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη σωστή διδασκαλία και οργάνωση με βάση αναλυτικά σχέδια μαθήματος. Με δικά μας έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία επιδιώκουμε τον λεξιλογικό εμπλουτισμό και τη γλωσσική καλλιέργεια μέσα από δικές μας εκδόσεις για τη γραμματική, την ορθογραφία και την παραγωγή λόγου αλλά και με χρήση πλούσιων ψηφιακών μέσων και εργαλείων.

 

Λογοτεχνία

Ενισχύουμε το μάθημα της λογοτεχνίας με συχνές επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη μας, ομιλίες από συγγραφείς και εκδοτικούς οίκους, επιλογή βιβλίων για διάβασμα στις διακοπές αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ανάλογα με τις θεματικές ενότητες που μας απασχολούν. Κάθε χρόνο, διοργανώνουμε το λογοτεχνικό μας διαγωνισμό «Μια φορά και… ένα παραμύθι» όπου συμμετέχουν όλοι οι μαθητές με μεγάλο ενθουσιασμό. 

 

Μαθηματικά

Καλλιεργούμε τη μαθηματική σκέψη μέσα από προβλήματα της καθημερινής ζωής, μεταδίδουμε χρήσιμες μαθηματικές έννοιες με βιωματικό τρόπο, ενθαρρύνουμε την παρατήρηση, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη, την εξαγωγή συμπερασμάτων. Χρησιμοποιούμε δικά μας έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία που κάνουν το μάθημα πιο κατανοητό, δημιουργικό και ευχάριστο. 

 

Ενισχυμένα Αγγλικά

Τα Αγγλικά αποτελούν τη βασική μας ξένη γλώσσα και διδάσκονται καθημερινά στο Δημοτικό μας με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων στην προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών μας καθώς και την ολοκληρωμένη οργάνωση του μαθήματος μέσα από ευχάριστες βιωματικές δραστηριότητες και projects. Εκτός από την καθημερινή διδασκαλία των Αγγλικών, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού πραγματοποιούνται στα Αγγλικά μαθήματα όπως Μουσική, Μουσικοθεατρική Αγωγή, Πληροφορική, Λογοτεχνία, Καλλιτεχνικά κλπ. 

 

Χωρισμός σε Επίπεδα Ικανότητας

Από τη Γ’ Δημοτικού και μετά, το μάθημα πραγματοποιείται σε Επίπεδα Ικανότητας. Τα παιδιά εντάσσονται σε ομοιογενή ομάδα με κοινούς ρυθμούς μάθησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με άνεση στους στόχους του κάθε επιπέδου, να μη βιώνουν την αποτυχία και να μη χάνουν το ενδιαφέρον τους.

    

Native Speakers

Από την Α’ έως την ΣΤ’ Δημοτικού, όσα παιδιά έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα ή παρουσιάζουν ιδιαίτερη έφεση και ταχείς ρυθμούς εκμάθησης, μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Native Speakers και να παρακολουθούν το μάθημα των Αγγλικών προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Δεύτερη ξένη γλώσσα

Η Δεύτερη Ξένη Γλώσσα – Γαλλικά ή Γερμανικά – ξεκινά στη Γ’ Δημοτικού. Από τη Δ΄ Δημοτικού και μετά, το μάθημα πραγματοποιείται σε Επίπεδα Ικανότητας με βάση τα αποτελέσματα placement test. 

 

Μεθοδολογία Μελέτης

Η Μεθοδολογία Μελέτης αποβλέπει στην κατανόηση των βασικών εννοιών του μαθήματος στην τάξη και στην αξιοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων στο σπίτι, μέσω σωστής διαχείρισης του σχολικού χρόνου και των μαθησιακών στόχων. Πρόκειται για μάθημα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη τρόπων αποτελεσματικότερης κατανόησης, τεχνικών σύνταξης κειμένων, επίλυσης προβλημάτων και προσέγγισης θεωρητικών μαθημάτων.

 

Μεθοδολογίες

​Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εστιάζει σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες που κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο και πιο δημιουργικό, το σχολείο πιο χρήσιμο και πιο αποτελεσματικό. Οι μεθοδολογίες που εφαρμόζουμε προάγουν τις Ικανότητες του 21ου αιώνα, την κριτική και ανακαλυπτική ικανότητα, τη δημιουργική σκέψη, την ομαδικότητα, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την επικοινωνία, την συνεργασία, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ενσυναίσθηση, το σεβασμό στη διαφορετικότητα κλπ. 

 

Διαθεματικότητα 

​Η Διαθεματικότητα αποτελεί μία σύγχρονη μεθοδολογία μέσω σχεδίων εργασίας (projects) που εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου μας. Στο Δημοτικό, οι διαθεματικές εργασίες εντάσσονται στο εβδομαδιαίο αναλυτικό μας πρόγραμμα και περιλαμβάνουν θεματική κατάλληλη για την κάθε ηλικιακή ζώνη ενώ παράλληλα, καλλιεργούν και ενισχύουν σταδιακά γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

 

Project-Based Learning (PBL)

​Το Project-Based Learning είναι μια μεθοδολογία που βασίζεται στην υλοποίηση projects (σχεδίων εργασίας) και συνδέεται άμεσα με τη Διαθεματική Προσέγγιση της Γνώσης. Δεν διδάσκουμε πια κατακερματισμένες γνώσεις χωρισμένες σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους αλλά συνδυάζουμε τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με το θέμα του project μας. 

 

Τεχνικές Παρουσίασης (Presentation Skills)

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει στοιχεία για τη δομή και την οργάνωση του Περιεχομένου, το διαθέσιμο Λογισμικό και την αξιοποίησή του, τις τεχνικές Αφήγησης και τα απαραίτητα (ψηφιακά) εργαλεία, την Εικαστική Προσέγγιση με στόχο την αποτελεσματικότητα, τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές του Ομιλητή. 

 

«Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1 -  Ένας Υπολογιστής ανά Μαθητή» (1:1 Computing)

Κάθε μαθητής από τη Δ’ Δημοτικού μέχρι τη Γ’ Γυμνασίου, διαθέτει και αξιοποιεί το δικό του Μαθητικό Υπολογιστή. Το μαθησιακό περιβάλλον εκσυγχρονίζεται, ο μαθητής ενθαρρύνεται να ερευνά και να αναζητά πληροφορίες, η διδασκαλία εξατομικεύεται, οι δραστηριότητες γίνονται ομαδοσυνεργατικές, η μάθηση γίνεται πιο ουσιαστική. Ο Μαθητικός Υπολογιστής στη σχολική τάξη αξιοποιείται ως διαδραστικό βιβλίο, ηλεκτρονικό τετράδιο οργάνωσης σημειώσεων, εργαλείο με πολυμεσικό υλικό, μέσο αυτο-αξιολόγησης με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και διαθεματικές εργασίες. Περιλαμβάνει τις εσωτερικές εκδόσεις του σχολείου και τα βιβλία του ΟΕΔΒ, εκπαιδευτικά βοηθήματα των ξένων γλωσσών, διδακτικό υλικό των εκπαιδευτικών για το μάθημά  τους, εκπαιδευτικά λογισμικά κλπ. 

 

Στάση Ζωής

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης «Στάση Ζωής» και ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, πραγματοποιούμε δράσεις που εστιάζουν στη διαχείριση συναισθημάτων όπως ο θυμός, η απόρριψη, η αποτυχία, η ματαίωση κλπ., συζητάμε γύρω από αξιακά θέματα όπως ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία, η οικολογία, ο πολιτισμός, η υγεία και η σωστή διατροφή, στην ανάλυση αξιών όπως ο σεβασμός, η διαφορετικότητα, η αγάπη, η φιλία κλπ.

 

Μέντορας

Κάθε παιδί έχει τον δικό του Μέντορα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τον μαθητή να εντοπίσει τους στόχους που επιθυμεί να θέσει και να επιτύχει χωρίς να επηρεάζεται από άλλους παράγοντες για την επιλογή του. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι γνωστικοί ή κοινωνικο-συναισθηματικοί. 


Φυσική Αγωγή

Η Φυσική Αγωγή αποτελεί για εμάς βασικό μάθημα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και περιλαμβάνει ποικιλία αθλημάτων και φυσικών δραστηριοτήτων άθλησης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ζώνης.  Στόχος είναι ο μαθητής να αναπτύξει κινητικές δεξιότητες και φυσικές ικανότητες, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να αποκτήσει θετική στάση προς την άσκηση ώστε να ζήσει μια ζωή με υγεία και δημιουργικά ενδιαφέροντα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διδάσκονται: Μπάσκετ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Κλασικός Αθλητισμός, Ρυθμική και Ενόργανη Γυμναστική, Παραδοσιακοί χοροί και Κολύμβηση σε θερμαινόμενη πισίνα με σκοπό την εξοικείωση με το νερό και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα τέσσερα στυλ κολύμβησης. Παράλληλα, διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα στο Ποδόσφαιρο, το Μπάσκετ, το Βόλεϊ, το Χάντμπολ και τον Κλασικό Αθλητισμό, με σκοπό την απόκτηση αγωνιστικής εμπειρίας, βασικών γνώσεων των κανονισμών και τακτικής και την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος.

«Εν Σώματι» - Υγιεινή Διατροφή και Άθληση

Οι δράσεις «Εν Σώματι» με τον συντονισμό του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, εστιάζουν σε θέματα υγείας, ευεξίας και σωστής διατροφής ενώ παράλληλα, διαμορφώνουν αθλητική κουλτούρα προωθώντας την ιδέα της αθλητικής δραστηριότητας εντός και εκτός σχολείου, ως συνήθεια και τρόπο ζωής. 

 

Όμιλοι και Ομάδες

Οι Όμιλοι στο Δημοτικό πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του βασικού μας προγράμματος.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από αυτούς: 

Παιχνίδια με μπάλες - Ψηφιακή αφήγηση - Μικροί οικολόγοι εν δράσει - Κατασκηνωτικά παιχνίδια - Μικροί μάγειροι - Μικροί λογοτέχνες - Λογοτεχνικό εργαστήρι - Comic - Ξιφασκία-τοξοβολία - Baseball-softball - Θεατρικό εργαστήρι - Πρώιμος προγραμματισμός υπολογιστών - Φιλόζωοι εν δράσει - Badminton-ρακέτες - Παραδοσιακοί χοροί - Μικροί ρεπόρτερ κλπ.

 

Οι Ομάδες του Δημοτικού λειτουργούν μετά το τέλος του βασικού προγράμματος και περιλαμβάνουν:

Doukas Math Club για όσους μαθητές θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα μαθηματικά και να προετοιμαστούν  για τον διαγωνισμό Kangaroo - Χορωδία & Ορχήστρα Δημοτικού - Trials για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στα σχολικά πρωταθλήματα και στις Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων.

 

Οι Τέχνες 

Στο πλαίσιο του βασικού μας προγράμματος, εντάσσεται η Μουσική, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσικοθεατρική Αγωγή, η οποία, μαζί με το μάθημα εικαστικών Arts & Crafts, πραγματοποιούνται στα Αγγλικά. 

 

Ψυχολόγος

Η Ψυχολόγος του Δημοτικού και Ειδική Παιδαγωγός βρίσκεται σε καθημερινή βάση στο σχολείο. Συντονίζει το πρόγραμμα των Μεντόρων, συνεργάζεται στενά με όλους τους εκπαιδευτικούς μας, επισκέπτεται τις τάξεις στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης «Στάση Ζωής» και βρίσκεται στη διάθεση των γονέων με εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση. Παράλληλα, διενεργεί ειδικά τεστ αξιολόγησης για τον εντοπισμό τυχόν μαθησιακών δυσκολιών και συστήνει τρόπους αντιμετώπισής τους ενώ παράλληλα, διασφαλίζει τη σωστή και αρμονική συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας στα θέματα αυτά. 

    

Απογευματινά Προγράμματα

Μετά τη λήξη του Βασικού μας Προγράμματος και μέχρι τις 4:00 μ.μ. πραγματοποιούνται Απογευματινά Προγράμματα πολλαπλών δραστηριοτήτων: Απογευματινή Μελέτη, Αθλητικό Απόγευμα, Μουσική, Art, Crafts & Design στα Αγγλικά, Σκάκι, Coding & Robotics, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Κινέζικα.

 
 
Δημοτικό - Εκπαιδευτήρια Δούκα.jpg

*Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί σας με αφορμή τις εγγραφές του σχολικού έτους που σας ενδιαφέρει. Τα εκπαιδευτήρια Δούκα δε θα κάνουν χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για άλλους σκοπούς ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή εταιρείες, εκτός αν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Οι ιστορίες που φιλοξενεί η σελίδα αυτή, αφορούν πραγματικές ιστορίες μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα πραγματικά ονόματα και πρόσωπα των μαθητών έχουν αντικατασταθεί με τυχαία.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και το Τμήμα Ανάπτυξης & Εγγράφων, θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας ή εναλλακτικά καλέστε στο:

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Telephone.jpg

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Εγγράφων,
κ. Πάνος Δότσιος, θα επικοινωνήσει
σύντομα μαζί σας ή εναλλακτικά καλέστε στο:

IBphone.jpg

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά!

  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,