1/1
1/1

> ΕΜΕΙΣ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Εκπαιδεύουμε

παγκόσμιους πολίτες

με Ελληνική ταυτότητα

& ικανότητες 21ου αιώνα

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού συντονίζει και ευθυγραμμίζει τις δράσεις του προσωπικού, σχεδιάζει και ελέγχει συστήματα αποτελεσματικής διοίκησης και εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις και την ικανοποίηση του προσωπικού, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των εργαζομένων του Σχολείου μας. 

 

Παράλληλα, συντονίζει την Αξιολόγηση του προσωπικού με απώτερο σκοπό την ατομική βελτίωση του κάθε εργαζόμενου σε σχέση με τους προσωπικούς του στόχους. 

 

Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης, στο θέμα της διαρκούς επιμόρφωσης των εργαζομένων, την οποία ο Οργανισμός ενθαρρύνει ιδιαίτερα εφόσον αναλαμβάνει τη διοργάνωση σεμιναρίων αλλά και προωθεί τη συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια και επιμορφώσεις που διοργανώνονται από άλλους φορείς. 

 

Οι δράσεις της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού διέπονται από τις εξής αρχές: 

  • Προώθηση κοινών αρχών και αξιών

  • Πολιτική ίσων ευκαιριών 

  • Αμφίδρομη επικοινωνία

  • Κοινωνικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές δραστηριότητες και δράσεις εθελοντισμού

  • Πρόσληψη, ανάπτυξη, αξιολόγηση και επιβράβευση προσωπικού

  • Υγιεινή και Ασφάλεια για τους εργαζομένους

 

Θέσεις εργασίας 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διαχειρίζεται  με  εχεμύθεια  και  διακριτικότητα  τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνει. Στη συνέχεια, πραγματοποιεί συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που πληρούν τις προδιαγραφές των θέσεων και τέλος επιλέγονται οι καταλληλότεροι  υποψήφιοι.  

 

Για την αποστολή του Βιογραφικού σας συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί:

Γιατί για

εμάς, κάθε

παιδί είναι

μοναδικό!

  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,